Interaktīvs stends «Kas tev ir svarīgs?» — Evija Štelpa, Līga Leja, Jānis Auniņš–Kirmuška. Foto — Eiropas Savienības māja

Sestdien, 8. jūnijā, notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas Latvijā parasti izceļas ar zemu vēlētāju aktivitāti. Lai veicinātu sabiedrības iesaisti, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti kursā «Dizains demokrātijai» šajā mācību gadā radīja četras iniciatīvas, kas ar dizaina starpniecību, sekojot moto «Balso! Neļauj citiem lemt tavā vietā», aicina cilvēkus izdarīt pārdomātu izvēli un balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ziņas Paula Gāgane 4. jūnijs, 2024

Pagājušā gada nogalē Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas maģistratūras pirmā kursa studenti jau piekto reizi profesores Ingūnas Eleres un asociētās profesores Gitas Straustiņas vadībā risināja izaicinājumus, kas saistīti ar līdzdalības veicināšanu un vēlētāju aktivitātes celšanu, sniedzot praktisku atbildi uz jautājumu — ko dizains var dot sabiedrībai? Studentu idejas izaugušas jau vairākos reālos projektos. Tāda ir, piemēram, 2022. gadā Cēsīs īstenotā iniciatīva «Demokrātija sākas ģimenē», kas paralēli Saeimas vēlēšanām aicināja bērnus un jauniešus izteikt viedokli par dažādiem jautājumiem un tādējādi piesaistīja interesentus no visas Latvijas.

Interaktīvs stends «Kas tev ir svarīgs?» — Evija Štelpa un Līga Leja

 

Interaktīvā, modulārā stenda mērķis ir ar empātisku pieeju veicināt sabiedrības izpratni un izglītošanu par Eiropas Parlamenta (EP) pieņemtajiem lēmumiem un procesiem, kā arī mudināt iedzīvotājus piedalīties EP vēlēšanās. Lai uzrunātu pasīvos vēlētājus, dizaineres rosina viņus aizdomāties par katram būtisko. Stends veidots kā Eiropas karte, kurā, atzīmētas dažādas vērtības, kas sasaucas ar EP ietekmes sfērām. Stenda apmeklētāji aicināti izraudzīties sev būtiskāko un ar pavedienu izveidot paši savu vērtību ceļu. Kartē šķērsojot visu Eiropu, pavedieni atgādina, ka mums būtiskās vērtības ir nozīmīgas arī citur Eiropas Savienībā un visi esam savstarpēji saistīti. Pēc vērtību ceļa izveidošanas apmeklētāji aicināti paņem līdzi lapiņu ar sev nozīmīgāko vērtību, kas kalpotu kā atgādinājums par došanos balsot.

 

Evijas Štelpas un Līgas Lejas iecerētais stends sadarbībā ar Eiropas Savienības māju ticis īstenots un izmantots izbraukumos vairākās Latvijas pilsētās. Stenda īstenoto versiju izstrādāja Evija kopā ar LMA Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas vadītāju Jāni Auniņu–Kirmušku.

Skatlogs «Neizmet savu balsi!» — Kristiāna Celmiņa un Anna Rozvadovska

 

Iepriekšējās EP vēlēšanās balsoja tikai 33,5 % balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju — tas nozīmē, ka aptuveni divas trešdaļas būtībā izvēlējās savu balsi vienkārši izmest. Autores piedāvā interaktīvu ES mājas skatloga dizainu, kas aicina garāmgājējus piedalīties aktivitātē, atbildot uz jautājumu «Vai tu balsosi Eiropas Parlamenta vēlēšanās?». Ja garāmgājējs atbild apstiprinoši, ekrānā parādās animācija, kas vēsta par pozitīvām pārmaiņām un tiek izsniegta uzlīme ar pateicību. Ja garāmgājējs izvēlas nebalsot, animācija rāda, kā viņu balss pazūd un viņi saņem uzlīmi ar aicinājumu tomēr doties vēlēt. Ar interaktīvo skatlogu autores vēlas uzrunāt tieši vienaldzīgos un neapmierinātos vēlētājus, atgādinot, ka iesaistīties demokrātijas procesos var ikviens.

Vides objekts «Tu esi sava balss» — Renāte Dziedātāja un Anna Katrīna Kupše

 

Vides objekta mērķis ir rosināt pārdomas par mūsu katra lomu demokrātijas procesā, uzdodot dažādus jautājums, kā arī aktualizēt politikas caurspīdīguma tēmu, aicinot ikvienu no mums būt aktīviem dalībniekiem sabiedrības nākotnes veidošanā. Objekts tiek veidots kā pieredze, kur apmeklētājs, virzoties cauri instalācijai, atbild uz dažādiem jautājumiem vai nu ar uzlīmes starpniecību vai arī ieraksta savu atbild, pievienojot to vides objekta skaņu celiņam un tādējādi kļūstot par daļu instalācijas. Lai gan objekts paredzēts plašai mērķauditorijai, domājot arī par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, autoru iecere primāri ir ieinteresēt tos, kuri neuzticas politikai kā procesam un caur jautājumu uzdošanu rosināt viņos ticību katras balss nozīmei. Pamatojoties uz ieceres izvirzītajiem mērķiem, objektā tiek veidots kontrasts starp krāsainām caurspīdīgām un  reflektējošām virsmām.

Skatlogs «Balsošana izgaismo nākotni» — Amanda Pabērza un Elīza Siliņa

 

Lai informētu par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un piesaistītu jaunākās paaudzes vēlētājus, autores Eiropas Savienības mājas skatlogu izmanto kā uzmanību piesaistošu provokācijas rīku. Iecerē garāmgājēji tiek aicināti atbildēt uz jautājumu «Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?» un ielikt bumbiņu atbilstošajā traukā. Attēlojot vēlētāju un viedokļu svārstības, skatlogā redzami svari ar abiem traukiem, kas attiecīgi simbolizē «gaismu», ko nes dalība vēlēšanās, un «tumsu», kas var iestāties vēlētāju vienaldzības gadījumā.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek 8. jūnijā. Informācija par vēlēšanu norisi pieejama Eiropas vēlēšanu vietnē.