Anna prot meistarīgi zīmēt komiksus un ilustrācijas, atjautīgi vizualizēt kompleksu informāciju. Komiksos nereti pievēršas iekšējas nedrošības un vientulības tēmām.

Darbi:
informatīvi bukleti «10 steps how to» biedrībai «Patvērums «Drošā māja»»,
komiksi žurnālam «kuš!»,
infografikas ekoloģiskas dzīvošanas biedrībai «Homo Ecos»,
ilustrācijas Ineses Zanderes grāmatai «Zirgā».

Kontakti:
Rīga, Latvija
anna.vaivare@gmail.com