Cienījams Latvijas arhitektūras veterāns. Līdzās lielajam vērienam, biroja mentalitāte sakņojas «metaforu modernismā», kas izpaužas materiālu paletē un skulpturālās formās ar atsaucēm uz nacionālo dabas un kultūras mantojumu.

Cilvēki:
Andris Kronbergs, Arnis Kleinbergs

Darbi:
Latvijas Bankas Rīgas filiāle,
lidostas «Rīga» daudzkārtēja paplašināšana,
lielveikals «top!» Salacgrīvā,
tipogrāfija «Britania» Daugmalē.

Kontakti:
Kr. Barona iela 31, Rīga, LV–1011, Latvija
+371 67225852
arhis@arhis.lv