Foto — Ansis Starks

Šogad Latvijas Arhitektūras lielo gada balvu saņēma «Arhis Arhitekti» par ēku rekonstrukciju Miesnieku ielā 13, 15 un 17. Konkursa žūrija to raksturoja kā delikātu iejaukšanos, kas veido gudru dialogu starp vēsturisko un mūsdienu arhitektūru. Gadiem pamestie senie nami tagad ieguvuši jaunu dzīvi — tajos iekārtoti divpadsmit dzīvokļi un restorāns.

Ziņas Evelīna Ozola 4. novembris, 2020

Trīs atjaunotās ēkas atrodas Vecrīgā, kultūrvēsturiski nozīmīgā un autentiskā pilsētvides teritorijā, un tās iekļautas arī valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Gruntsgabals, kurā ietilpa pašreizējo ēku zeme, savulaik piederēja pie Livonijas ordeņa Rīgas pils staļļu teritorijas, un ziņas par apbūvi saglabājušās no 1450. gada. Ēkas Miesnieku ielā 15 un 17 celtas kā dzīvojamie nami 17. gadsimtā, bet ēka Miesnieku ielā 13 būvēta kā noliktava 19. gadsimtā. Pēdējo gadsimtu laikā ēkās veiktas neskaitāmas pārbūves, un visbeidzot tās izmantotas kā spīķeri līdz pat 20. gadsimta vidum.

 

Ēkas ilgstoši bijušas pamestas un laika gaitā zaudējušas nozīmīgu daļu oriģinālās vēsturiskās substances. Tagad restaurētas ēku fasādes ar dažādu laiku uzslāņojumiem, vēsturisko mūru fragmenti, konstrukcijas, kā arī akmens apdare, dažādas detaļas un kravu pacelšanas rats.

 

«Lietotie materiāli un restaurācijas metodes dod attaisnojumu aktīvas mūsdienu arhitektūras klātbūtnei. Veiksmīgs plānojums, jauno materiālu lietojums, kvalitatīvs detaļu dizains, ēku kompleksa kopējā noskaņa un vietas jaunais tēls radījis piemēru mūsdienu arhitektūras lomai kultūras mantojuma saglabāšanā,» raksta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis izdevumā «Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā».

 

Pēc ēkas attīstītāja ieceres ēku augšējos stāvos izbūvēti kopumā divpadsmit jauni dzīvokļi. Visiem dzīvokļiem ir vienota interjera koncepcija, izmantojot šodienas laikmetam un komfortabliem dzīves apstākļiem atbilstošus risinājumus. Lai nodrošinātu dzīvokļa prasībām nepieciešamo izgaismojumu un vertikālos savienojumus, Miesnieku 13 un 17 ēkās veidoti jauni gaismas pagalmi ar kāpnēm un liftiem. Ēku kopējā platība sasniedz 2687 kvadrātmetrus.

 

Ēkas ieejas stāvs atvēlēts restorānam, kas aizņem arī kompleksa pazemes stāvu. Tajā apmeklētāji var aplūkot dažādu laikmetu un periodu būvdetaļas un vēsturiskos uzslāņojumus. Centrālās ēkas vestibils kalpo kā savienojums starp blakus ēkām un nodrošina piekļuvi publiskam pagalmam, kas ir savienots ar Aklo ielu un Anglikāņu baznīcu.

 

Ēku pārbūves galvenais izaicinājums bijis radīt mūsdienu prasībām un dzīves kvalitātei atbilstošu risinājumu, maksimāli saglabājot vēsturisko substanci un nezaudējot senatnes garu. Rekonstrukcijas projektēšanā un būvniecībā kopumā ieguldīti astoņi gadi (2012.–2019.)

 

Ēkas attīstītājs

«Luxury Living Latvia»

Arhitektūra

«Arhis Arhitekti» — Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Anita Šnitko, Andis Alksniņš, piedaloties Vilnim Uzoram, Edgaram Janeļunam, Kristapam Šulcam.

Vēsturiskā izpēte, restaurācijas sadaļa

«Arhitektoniskās izpētes grupa» — I. Dirveiks, A. Lapiņš, I. Markuse.

Arheoloģiskā uzraudzība

A. Pravornis, R. Brūzis.

Dzīvokļu un restorāna interjera koncepcija

Sākotnēji «ART interior studio» — E. Ivanova, tālākā gaitā sadarbība ar «Neoklasika» (restorāna daļā).

Būvkonstrukcijas

«Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojs» — V. Celmiņš, J. Broņka.

Inženiertīkli

«J+K Arhis inženieri» — I. Karlaps, L. Koroļova, «J. Kalniņa inženieru birojs» — J. Kalniņš, I. Vāvere, «O3FM Inženieru birojs» — U. Pelīte, R. Reunovs, «Intra PS» — I. Medne.

Būvuzraudzība

«Fabrum» — I. Lejaskrūmiņš.

Būvdarbi

«RCBS» — darbu vad. N. Vasiļevska.