Foto — Sandijs Ruļuks

Īsi pirms Ziemassvētkiem grafikas dizaina studija «Nord ID Riga» guva divas uzvaras starptautiskajā konkursā «ADCE Awards» — zelta godalgu kategorijā «Editorial design» par grāmatu «Stories in Sounds», un aģentūras darbinieks Nauris Jostsons saņēma augstāko apbalvojumu kā jaunais talants (European Best Young Creative) par savu diplomdarbu «Fonetika Grotesk».

Ziņas Evelīna Ozola 8. janvāris, 2021

Organizācija ADCE jeb «Art Directors Club of Europe» ik gadu pasniedz Eiropas dizaina un reklāmas balvas, lai iedvesmotu, izglītotu un apvienotu radošo kopienu. Šajā starptautiskajā konkursā var pieteikt darbus, kas jau guvuši atzinības Eiropas valstu nacionālajos konkursos.

 

«Nord ID Riga» ir grafikas dizaina studija ar specializāciju zīmolu un iepakojuma dizaina izstrādē. Sekojot ziemeļvalstu aģentūru tīkla «Nord» pozitīvajam piemēram Stokholmā, studija tika izveidota, apvienojot «Nord DDB Riga» stratēģu jaudu ar dizaineres Maijas Rozenfeldes un viņas komandas dizaina zināšanām un talantu. Īsajā studijas pastāvēšanas laikā iegūtās nominācijas un apbalvojumi, kā arī sadarbības Latvijā spēcīgiem zīmoliem, piemēram, «Stenders» un tirdzniecības centrs «Spice», liecina par stratēģisku, radošu un klientiem un auditorijām saprotamu pieeju dizaina procesam.

 

Nauris Jostsons ir studijas «Nord ID Riga» dizainers un Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina apakšnozares Grafikas dizaina specialitātes absolvents. Apbalvoto diplomdarbu — burtveidolu «Fonetika Grotesk» — vadījusi dizainere Maija Rozenfelde, kura ir arī LMA asociētā profesore, Dizaina nodaļas vadītāja.

 

2020. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) savas 100. jubilejas svinības uzsāka ar grāmatas «Stories in Sounds: 100 years of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music» iznākšanu. «Stories in Sounds» idejas autors ir JVLMA rektors prof. Guntars Prānis, bet radošā komanda — koncepcijas un dizaina autore Maija Rozenfelde, fotogrāfs Artūrs Kondrāts un satura veidotājas Anda Beitāne, Annija Bičule un Gunda Miķelsone.

 

Grāmatu veido desmit intervijas ar Mūzikas akadēmijas studentiem, absolventiem un mācībspēkiem, fotoportreti, iedvesmojoši personību citāti, apraksti par studiju iespējām Mūzikas akadēmijā un ieskats pētniecības procesos. «Stories in Sounds» vizuālajais noformējums tapis, mūziķiem un dejotājiem eksperimentējot ar krāsu. Grāmatas saturam jaunu dimensiju piešķir papildinātās realitātes aplikācija «Overly», atdzīvinot mūziķu veiktos krāsu eksperimentus video formātā.

 

Savukārt Naura Jostsona izstrādātais eksperimentālais burtveidols «Fonetika Grotesk» balstās latviešu valodas fonētikā, burtu proporcijas piemērojot to skanējumam.  Tajā ir atsauces uz mūsdienu groteskas burtveidoliem un klasiskajiem bloka burtiem. Burtveidola saimē ir trīs variācijas, kas simboliski attēlo skaņu saplūšanu un deformēšanos. Pirmā no tām ir tīra un viegli uztverama, otrajā saplūst divskaņi, savukārt trešā veidota analogās grafikas tehnikās un kalpo kā vizuāla metafora skaņas trauslumam un iespējamām interpretācijām.