Arhitektes un dizainera izlolots dizaina mēbeļu zīmols mazajiem, kas izaudzis, vērojot bērnu vajadzības un ieradumus. Funkcionāli pārdomātas, ekoloģiskas, drošas, savstarpēji saskaņotas un ilgtspējīgas mēbeles.

Cilvēki:
Aija Priede–Sietiņa, Daneks Sietiņš

Darbi:
transformējams galds «So:lo»,
mēbeļu kolekcija «bird&berry».

Kontakti:
Kr. Valdemāra iela 75–15, Rīga, LV-1013, Latvija
+371 29267597
kukuu@kukuu.eu