Arhitektes un dizainera izlolots dizaina mēbeļu zīmols mazajiem, kas izaudzis, vērojot bērnu vajadzības un ieradumus. Funkcionāli pārdomātas, ekoloģiskas, drošas, savstarpēji saskaņotas un ilgtspējīgas mēbeles.

Cilvēki:
Aija Priede–Sietiņa, Daneks Sietiņš

Darbi:
transformējams galds «So:lo»,
mēbeļu kolekcija «bird&berry»,
mēbeļu kolekcija «join me».

Kontakti:
+371 29267597
kukuu@kukuu.eu