Mikus Vanaga veidotais «ETNO» fonts

Nesen aizvadītās Rīgas burtu nedēļas ietvaros grafikas dizaineris Mikus Vanags dalījās pieredzē, kas uzkrāta, veidojot fontus. Lekcijā uzsvērts, ka tipografikā tehniskās zināšanas nav izšķirošas, bet atbalstošas — burtus var sākt zīmēt, izmantojot jau pazīstamas programmas un paņēmienus. Tiem, kas nevarēja lekciju apmeklēt klātienē, Mikus ir apkopojis nozīmīgākos sava stāstījuma pieturas punktus, kas iekļauj viņa radīto burtveidolu piemērus, ieteicamās literatūras sarakstu un praktiskus padomus fontu veidošanā iesācējiem.

Teorija Mikus Vanags 9. septembris, 2013

Burtu dizains

Līdzīgi kā mutvārdi, burtu vizuālā forma ir veids, kā autors var sazināties ar lasītāju, un grafikas dizaineriem burti ir nozīmīgs vizuālās izteiksmes līdzeklis.  Es ar burtu dizainu iepazinos grafikas dizaina studijās Igaunijā. Iemācījos, ka burtu dizainam nav jābūt atkarīgam no fonta izstrādes tehniskās puses, un dizaineris var vadīties pēc savas radošās ieceres, izmantojot risinājumus, kas šķiet konkrētajam darba uzdevumam piemērotāki.

Fontu veidošanas pirmie soļi

Burtveidolu veidošana parasti tiek sākta ar ātrām skicēm, kas palīdz uzķert iecerēto noskaņu un vizuālās pazīmes. Savukārt, lai burtveidolus padarītu par ikdienā lietojamiem fontiem, ir nepieciešamas specializētās fontu veidošanas programmas, no kurām «Fontlab Studio» varētu būt populārākā izvēle. Ja kādam ir vēlme izveidot savu fontu, un nav iepriekšējas pieredzes, te būs vienkārši soļi iesācējiem:

  1. atvērt jebkuru burta zīmes logu «Fontlab Studio» un uzzīmēt 2 taisnstūrus — lielajam un mazajam burtam;
  2. iekopēt taisnstūrus «Adobe Illustrator», pievienot palīglīnijas un zīmēt iecerētos burtus atbilstošā izmērā un novietojumā;
  3. iekopēt burta zīmi «Fontlab Studio» pie atbilstošā burta un piekoriģēt burta sānu robežas (metrics);
  4. sakopēt visas pārējās nepieciešamās zīmes, pievienot fonta informāciju (File/Font info) un eksportēt fontu OTF formātā (File/Generate Font);
  5. pēc fonta instalācijas to var lietot iecerētajās programmās. Ja fontā nav iekļauti burtu pāri (kā šajā risinājumā), laba alternatīva iesācējiem ir izmantot programmās pieejamo «Optical kerning» funkciju.

Šāds risinājums ir ātrs, vienkāršs un dizaina izstrādes radošo daļu var veikt sev pazīstamās programmās. Ja kādam ir vēlme veidot fontus, tehniskajai pusei nevajadzētu būt šķērslim.

«ETNO»

«ETNO» ir manis veidots latviešu mākslinieka Jūlija Madernieka darbu iedvesmots burtveidols. Būtiska Madernieka dekoratīvo burtveidolu pazīme ir bagāta burtu grafisko formu daudzveidība vienotā stilistiskā izteiksmē. Tas kalpoja kā iecere veidot burtveidolu, kur katrai burtu zīmei būtu iespēja izmantot vairākus dažādus burtu veidolus, veidojot burtus kā grafisku ritmu.

Lai atvieglotu fonta izstrādi ar lielu zīmju skaitu, tiek izmantots risinājums «Classes» (Metrics, Kerning, Opentype), kas ļauj organizēt un rediģēt burtu zīmes pēc noteiktām pazīmēm. Savukārt, lai pilnvērtīgi realizētu ideju par vairākām zīmju iespējām katram burtam, apguvu «Opentype» programmēšanu un izstrādāju norādījumus, kas burta zīmes izvēli nosaka pēc tā, kādas ir blakusesošās zīmes. Lai arī programmēšana nav intuitīvi pazīstama un saprotama dizaineriem, fontu izstrādē tā ir samērā vienkārši apgūstama un dod iespēju realizēt netradicionālus radošos risinājumus.

«Justicia»

«Justicia» burtu garnitūra tika iecerēta kā mūsdienīgs risinājums tradicionāliem «Roman Capitals» burtveidoliem. Lai arī vizuālās pazīmes un iecerētais burtu veidols bija skaidrs, burtu veidošana reti ir vienmērīgs un lineārs process. Dažreiz atsevišķas zīmes izstrāde var prasīt tikpat laika kā desmitiem citu burtu radīšana. Burtu veidola atbilstību veido katras zīmes atsevišķā forma un vizuālā saskaņa ar visām citām zīmēm. Atsevišķam burtam var izveidot desmitiem zīmju risinājumu, līdz apstājas pie viena, kas šķiet piemērots un atbilstošs.

«Aspasia»

«Aspasia» tika veidota kā zema kontrasta, ģeometrisku formu, dekoratīva burtu garnitūra. Kopējā izteiksme iecerēta Art Deco noskaņā un atsevišķas detaļas veidotas ar latviešu izdevniecību burtveidolos sastaptām vizuālām atsaucēm. Papildus jau zināmajiem tehniskiem risinājumiem, šajā darbā izmantoju arī tādus fontu veidošanas instrumentus kā «Multiple masters» un «Python scripts», kas ievērojami atvieglo fontu izstrādes darbu un automatizē lielu daļu tehniskā procesa.

«Vilks»

«Vilks» ir latviešu mākslinieka Ģirta Vilka daiļrades iedvesmota burtu garnitūra ar uzsvaru uz kaligrāfisku burtu izteiksmi. Burtu dizaina veidošana ir lielā mērā intuitīva un sajūtās balstīta, līdz ar to fonta izstrādes tehniskās puses zināšanas ir būtiskas tikai tik daudz, lai atvieglotu darba procesu un dotu iespēju pilnvērtīgi realizēt iecerēto.

Literatūra

Šobrīd pieejama daudzveidīga literatūra par burtu dizainu, tomēr ir salīdzinoši maz grāmatu, kas skaidrotu burtu izstrādes praktisko pusi. No tām varu minēt divas, kuras būtiski palīdzēja man:

  • Leslie Cabarga «Learn Fontlab fast» — rokasgrāmata par «Fontlab Studio» programmu un  pārskats par pieejamo instrumentu lietošanu,
  • Kareng Cheng «Designing Type» – rokasgrāmata par burtveidolu veidošanas vizuāli – praktisko pusi ar burtu struktūras analīzi par visiem alfabēta burtiem, izplatītākajām zīmēm un to vēsturisko attīstību.