Ilustrācija — FOLD

Ar šī gada 1. janvāri darbu sākusi Eiropas Savienības atbalsta programma kultūras un radošajiem sektoriem «Radošā Eiropa», kurā jau izsludināti pirmie projektu konkursi. Atbalsta piešķiršana paredzēta divās apakšprogrammās — «Kultūra» un «Media», kuru 2014. gada konkursiem pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā.

Atbalsts Fold 8. janvāris, 2014

No 2014. līdz 2020. gadam programma atbalstīs desmitiem tūkstošus mākslinieku, kultūras un audiovizuālās nozares profesionāļu un organizāciju izpildītājmākslas, tēlotājmākslas, izdevējdarbības, filmu, televīzijas, mūzikas, starpdisciplīnu mākslas, kultūras mantojuma un videospēļu nozarē.

Programmas «Radošā Eiropa» apakšprogramma «Kultūra» atbalsta transnacionālus sadarbības projektus, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties starptautiskā mērogā. Projektus būs iespējams iesniegt 4 shēmās — Eiropas sadarbības projekti, Eiropas tīkli, Eiropas platformas, Literatūras tulkošanas projekti, un to tuvākais iesniegšanas termiņš ir šī gada 5. marts.

Apakšprogramma «Media» paredz atbalstu ES filmu un audiovizuālās industrijas projektiem to attīstīšanas stadijā, kā arī pabeigto darbu izplatīšanā un popularizēšanā. 2014. gadā būs 3 jaunas iniciatīvas: atbalsts auditorijas attīstībai un filmu lietošanas prasmēm, atbalsts starptautiskiem kopražojumu fondiem un atbalsts video spēļu attīstīšanai. Pirmais pieteikumu iesniegšanas termiņš šajā programmā ir 28. februāris.

Lai Latvijas kultūras nozares organizācijas tiktu informētas par jauno programmu, izveidots Radošās Eiropas birojs, kurā darbosies divi līdzšinējie informācijas centri — Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts un «Media Desk Latvia». Birojs nodrošinās informāciju par programmas aktualitātēm, organizēs informatīvus seminārus, sniegs individuālas konsultācijas un palīdzēs sagatavot projektu pieteikumus. Kamēr atsevišķa Radošās Eiropas biroja mājaslapa vēl nav pieejama, turpina darboties esošie informācijas centri.

Janvārī paredzēts Radošās Eiropas biroja organizēts programmas atklāšanas pasākums. Savukārt februārī notiks informatīvie semināri, kuros tiks prezentētas apakšprogrammas, vadlīnijas un informācija par atbilstības kritērijiem, budžeta veidlapu un citām ar konkursu saistītām tēmām. Detalizētāka informācija par pasākumiem sekos drīzumā, bet plašāk par programmas konkursiem, to nolikumiem un pieteikumu termiņiem iespējams uzzināt Eiropas Komisijas mājaslapā un «Radošā Eiropa» Facebook lapā. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par programmu atrodamas šeit.