Foto — «Building Works Unit»

Augustā Cēsīs noslēdzās starptautiskā arhitektu, dizaineru un urbānistu vasaras skola «Arcadia», ko rīkojam kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti. Vasaras skolā šoreiz tapa vairākas telpiskas instalācijas Pirtsupītes gravā un alternatīva tūrisma karte.

Redakcija Evelīna Ozola 31. augusts, 2015

Vasaras skola ir intensīvs divu nedēļu kurss, kura laikā dalībnieki iepazīst pilnu projekta ciklu: problēmas apzināšanu un izpēti, koncepcijas radīšanu un pārbaudīšanu, materiālu un konstrukciju prototipēšanu, idejas realizēšanu un nodošanu lietotājiem.

Dabas klātbūtne ir neatņemama Cēsu identitātes sastāvdaļa, tādēļ ar Arkādijas tēmu vēlējāmies vasaras skolas dalībniekus aicināt pētīt urbānās ainavas acīmredzamās un slēptās īpašības, saprast to nozīmi plašākā ekosistēmā un kolektīvajā atmiņā, strādāt pie pilsētplānošanas stratēģijām un projektēt telpiskas struktūras ainaviskajā Pirtsupītes gravā. Vasaras skolā šoreiz piedalījās 36 studenti no 18 dažādām valstīm, strādājot trīs darbnīcās.

Skatu tornis

Arhitektūras un būvniecības darbnīcā tapa skatu tornis jeb dabas observatorija «Wild Thing». Torņa A un V formas koka kājas to padara līdzīgu staigājošai būtnei, kas iznirst starp vītoliem Pirtsupītes gravas dienvidu pusē. Tajā 4,5 metru augstumā izbūvēta neliela platforma ar soliem, uz kuriem pietiek vietas sešiem cilvēkiem. Divas no skatu torņa sienām iespējams atvērt, paverot plašus skatus uz apkārtējiem pakalniem un upīti. «Wild Thing» jumts ir klāts ar melniem gumijas dakstiņiem — lietotām dzelzceļa sliežu paplāksnēm, bet pamatiem izmantoti veci dzelzceļa gulšņi.

Grupas vadītāji: Niklāvs Paegle (Latvija), Tomass Randels–Peidžs (Thomas Randall–Page, Lielbritānija), Teodors Molojs (Theodore Molloy, Lielbritānija).

Trūkstošā tūrisma karte

Urbānisma un pētniecības grupa šogad izvēlējās pievērsties tūrisma ieteikmei uz vietējo ainavu un dažādiem jauniem ceļošanas paveidiem. Izpētot Cēsu Tūrisma informācijas centrā pieejamās kartes un bukletus, komanda secināja, ka vairākums tūrisma galamērķu atrodas uz rietumiem no dzelzceļa līnijas, kamēr informācijas par teritoriju otrpus dzelzceļam trūkst. «Trūkstošās kartes» grupa devās pāri dzelzceļam, nodēvēja šo pilsētas daļu par Cēsis–2 un atklāja virkni alternatīvu tūrisma galamērķu un veidu. Trūkstošā karte tika nodrukāta 2000 eksemplāros un izplatīta Cēsu iedzīvotāju un viesu vidū.

Grupas vadītāji: Bvažejs Čuba (Błażej Czuba, Polija), Matīss Groskaufmanis (Latvija), Monika Grūzīte (Latvija).

Netveramā daba

Arhitektūras un mākslas darbnīca centās radīt telpiskus objektus, kas rosinātu skatītāju iztēli, pietuvinot viņus mītiskajai Arkādijai. Ar materiālu izpēti un prototipēšanu komanda nonāca pie dizaina smalkām telpiskām struktūrām, kas spēlējas ar vēja un ūdens īpašībām. Ūdens instalācija bija stūrains, spīdīgs objekts, kas vilināja garāmgājējus tuvāk upītei un mežam, bet vēja instalācijas rosināja asociācijas ar miglā slīdošiem burukuģiem vai lidojošiem ezeriem, kas meklē vietu, kur nolaisties.

Grupas vadītāji: Austris Mailītis (Latvija), Reidži Kobajaši (Reiji Kobayashi, Japāna), Andra Odumāne (Latvija).

Vasaras skolā radītā instalācija «Wild Thing» Pirtsupītes gravā vēl arvien pieejama publiskai apskatei un lietošanai. Plašāka informācija par Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko vasaras skolu atrodama tās mājaslapā un Facebook lapā.

Organizē

FOLD sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Atbalsta

Valsts kultūrkapitāla fonds, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Cēsu novada pašvaldība, «Rotho Blaas», «Pavasars», «Direct» un «Nordenpaint.lv», «Ķelmēni», «Cēsu alus», «Eži».