«MED24/7» — Līva Drīliņa

Līvas Drīliņas Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura darbs — pakalpojumu dizaina projekts «Medikamentu automāts 24/7» — ir mūsdienīgs un sociāli atbildīgs dizaina risinājums. Tā iecere paredz recepšu un bezrecepšu medikamentu, kā arī farmaceita konsultāciju pieejamību visu diennakti dažādās Latvijas vietās.

Ziņas Jeļena Solovjova 15. jūnijs, 2017

Līdz šim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Diplomandu dienu ietvaros prezentēti vien daži pakalpojumu dizaina projekti, kas realizēti maģistra studiju ietvaros. 2010. gadā Kristaps Grundšteins prezentēja diplomdarbu «Sālsūdens projekts», savukārt Jete Gudeta 2014. gadā nāca klajā ar biznesa attīstības karti jaunajiem uzņēmumiem «Darīt domu». Līva Drīliņa šogad demonstrē, ka pakalpojumu dizains ir saistošs arī bakalaura programmas studentiem. Stāstot par šo dizaina jomu, Līva skaidro, ka pakalpojuma kodolu veido lietotāja pieredzes sasaiste ar servisa sniedzēja piedāvājumu. Pakalpojumu dizainera darbu viņa salīdzina ar tiltu, kas nodrošina abām iesaistītajām pusēm vienlīdz noderīgu, efektīvu un izdevīgu problēmas risinājumu. Latvijas dizaina ekosistēmā tā vēl ir jauna un maz apgūta joma, tādēļ jauno dizaineru iniciatīva ir īpašas uzmanības vērta.

Ideja par darbu pakalpojumu dizaina jomā Līvai attīstījās pakāpeniski un tika realizēta sadarbībā ar diplomdarba vadītāju Aiju Freimani. «Viss sākās ar novērojumiem aptiekā. Es ievēroju, ka cilvēki kautrējas iegādāties delikātas preces vai specifiskus medicīnas izstrādājumus un nolēmu šo problēmu izpētīt rūpīgāk. Vispirms uzrunāju draugus, radiniekus un paziņas, un lielākā daļa no viņiem atzina, ka ir saskārušies ar līdzīgu situāciju. Izpētes procesu turpināju ar intervijām aptiekās. Noskaidroju aptiekāru, tostarp arī homeopātisko un diennakts aptieku darbinieku viedokli, un gandrīz visi aptaujātie atzina, ka šāda problēma eksistē.  Darbinieki arī uzsvēra, ka neviens no šī brīža risinājumiem — nedz stikla starpsienas starp kasēm, nedz elektroniskie rindas numuriņi — nedarbojas,» pētījuma procesu komentē autore.

Pētot lietotāju uzvedību aptiekā, Līva nonāca pie lielākas problēmas, kas saistīta ar nepietiekamo medikamentu un aptiekas preču pieejamību vēlajās diennakts stundās. Šobrīd Latvijā darbojas tikai 22 diennakts aptiekas un gandrīz puse no tām atrodas Rīgā. Diennakts aptieku uzturēšana ir nerentabla un esošais diennakts aptieku tīkls nespēj nodrošināt medikamentu pieejamību visā valstī. Līvas izstrādātā medicīnas preču automāta «MED 24/7» koncepcija paredz nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar medikamentiem jebkurā diennakts laikā, kā arī piedāvāt attālinātu farmaceita konsultāciju, iespēju nodot vecos medikamentus un nekautrējoties iegādāties delikātas preces. Autore uzsver, ka ar šo risinājumu pakalpojums kļūst lietotājam draudzīgāks un pieejamāks, savukārt pakalpojuma sniedzēji to spēs nodrošināt ar mazākiem resursiem.

Elastība problēmas formulēšanas procesā, koncentrēšanās uz lietotāja vajadzībām, kā arī rūpīgais izpētes process apliecina dizaina domāšanas metodes lietojumu «MED 24/7» projektā. Līva uzsver, ka līdzās uz lietotāju orientēta dizaina pamatnostādnēm īpaša nozīme izstrādes procesā ir bijusi arī «GIGA Mapping» metodei (Birger Sevaldson, 2009) — šis kartēšanas princips ļāvis efektīvi apstrādāt un strukturēt pētniecisko materiālu, padarot to saprotamāku darba uztvērējam.

«MED 24/7» projekts ir visizvērstāk prezentētais šī gada Dizaina diplomandu dienu izstādes projekts, apliecinot komunikācijas un prezentācijas prasmju nozīmi mūsdienu dizainera darbībā.

Diplomdarbs LMA apskatāms līdz 8. jūlijam, taču autore uzsver, ka izstādē demonstrētais materiāls ne tuvu nav projekta rezultāts. Šobrīd realizēta vien projekta pētnieciskā daļa, kā arī izstrādāta pakalpojuma sistēmas koncepcija, taču tā ir tikai trešdaļa no ieplānotā. Projekta attīstība turpināsies ārpus akadēmijas, un šobrīd autore aktīvi risina tehnoloģiju izstrādes iespējas, pēta līdzīgu projektu piemērus citviet un plāno realizācijas procesā iesaistīt gan ārzemju, gan pašmāju speciālistus.

Projekta vizuālais veidols tiks risināts projekta noslēguma posmā, taču Līva jau ir konsultējusies ar «Omniva» uzņēmuma pārstāvjiem par iekārtu iekļaušanu pilsētvidē un saistošajiem pašvaldību noteikumiem. Lai atvieglotu medikamentu krājumu papildināšanu, «MED 24/7» automātus ir plānots izvietot pie aptiekām vai mazapdzīvotos reģionos ciematu un mazpilsētu centros. Paralēli dizaina izstrādes procesam autore aktīvi risina projekta finansēšanas iespējas. Ir uzsāktas sarunas par sadarbību ar aptieku tīkliem, uzrunāti privāti investori un nepieciešamības gadījumā autore ir gatava attīstīt ideju arī jaunuzņēmuma ietvaros.

Līvas Drīliņas bakalaura darba vadītāja ir Dr.art. Aija Freimane.