Attēls — «H2E»

Februārī Liepājas novada pašvaldība nāca klajā ar paziņojumu par būtisku uzlabojumu pilsētas digitālajā veidolā — liepājniekiem un pilsētas viesiem ir pieejama jauna, mūsdienīga un uz lietotāju orientēta dizaina principiem balstīta mājaslapa Liepaja.lv. To izstrādājusi digitālā dizaina aģentūra «Wrong».

Ziņas Jeļena Solovjova 3. aprīlis, 2018

Kā norāda Liepājas domes pārstāvji, jaunā mājaslapa Liepaja.lv ir komunikācijas kanāls, kura mērķis ir nodrošināt informācijas pieeju, ieguvi un apmaiņu starp pašvaldību un tās iedzīvotājiem, kā arī pildīt pilsētas vizītkartes funkciju. Mājaslapas izstrādātājiem, digitālā dizaina aģentūrai «Wrong», šī ir jau otrā pozitīvā pieredze sadarbībā ar publiskā sektora institūcijām. 2016. gada vidū klajā tika laista atjaunota Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) interneta vietne, kuras dizains, min tā autori, ir ļāvis būtiski samazināt lapā pavadīto laiku, kā arī dubultot to apmeklētāju skaitu, kuri izmanto viedierīces.

Dizains kā līdzeklis kultūras maiņai

Liepaja.lv autoru komandas pārstāves Ilze Grietēna un Liene Geidāne stāsta, ka mājaslapas izstrādei bijis nepieciešams gandrīz gads: «2017. gada janvāra beigās tika izsludināts konkurss, maijā bija zināmi tā rezultāti, un mēs sākām darboties. Līdz gada beigām lapa bija gatava un jau funkcionējoša. Atlikušais laiks līdz februāra sākumam tika izmantots satura ievadei un papildus testiem.» «Wrong» komanda uzsver, ka veiksmīgu rezultātu ir nodrošinājusi cieša sadarbība ar Liepājas pašvaldību, kā arī tās atvērtība un vēlme līdzdarboties: «Līdzīgi kā CSDD, arī Liepāja bija gatava darīt lietas citādāk. Abos projektos vērienīgas pārmaiņas skāra tieši lapas informācijas struktūru, kas rezultātā ļoti mainīja arī to, kā pasūtītājs pats raugās uz savu digitālo vietni.»

Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskārās lapas izstrādātāji, bija nepieciešamība lauzt stereotipu, ka pašvaldību mājaslapas ir reti apmeklētas, sarežģītas un neintuitīvas. Ilze stāsta, ka, atšķirībā no privātā sektora, valsts sektorā nereti citāds ir ne tikai izstrādes laiks un mērogs, bet arī pasūtītāja sākotnējais redzējums: «Privātajā uzņēmējdarbībā lapas lietotājs visbiežāk ir uzņēmuma klients, tādēļ ir vieglāk pārliecināt pasūtītāju, ka primāri ir jānodrošina tas, ka klientam lapu ir ērti lietot, jo tas palīdzēs viņam atrast nepieciešamo informāciju, izlasīt to un rosinās vēlmi iegādāties produktu vai pakalpojumu. Valsts iestādēm tomēr ir ļoti daudz iekšējo ieinteresēto personu, un reizēm fokuss var novirzīties uz to, kā ir ērti vai pierasti darboties pašām iestādēm, tādējādi piemirstot par gala lietotāju. Tā ir iekšējās kultūras maiņa, kas nenotiek gada laikā. Liepāja to ir veiksmīgi aizsākusi, un mēs, redzot, ka cilvēki arvien vairāk apmeklē lapu un ir apmierināti, ceram, ka process turpināsies.»

Izstrādātāji uzsver, ka uz lietotāju orientēta dizaina pieeja nozīmē arī to, ka risinājums ir pieejams visiem neatkarīgi no veselības stāvokļa vai izglītības līmeņa: «Pašvaldības pienākums ir nodrošināt pakalpojumus pilnīgi visiem tās iedzīvotājiem, un tam ir jāatspoguļojas arī mājaslapā. Mums bija svarīgi, lai lapa būtu pieejama arī cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem.» Liepaja.lv ir piemērota vājredzīgajiem — tajā ir iespējams ne tikai mainīt teksta izmēru, bet arī izvēlēties īpaši programmētu krāsu shēmu atbilstoši redzes traucējumu specifikai. Lai to nodrošinātu, lapas izstrādātāji konsultējušies ar Liepājas Neredzīgo biedrību. Tāpat, vadoties pēc «Wrong» norādēm, pārrakstīti teju visi Liepājas pašvaldības mājaslapas teksti, lai padarītu lapas lietotājam tos vieglāk saprotamus.

Liepājniekiem, viesiem, uzņēmējiem

Uzsākot projektu, «Wrong» komanda vispirms pievērsās citu valstu institūciju mājaslapu izpētei un ārvalstu labās prakses analīzei. Pozitīvo piemēru vidū Liepājas lapas autori izceļ Lielbritānijas pārvaldes mājaslapu gov.uk, kā arī Amsterdamas, Bostonas, Stokholmas un Reikjavīkas digitālās vietnes. Gūtā pieredze ļāva izvirzīt hipotēzes par risinājumiem, kas ļautu lietotājam pēc iespējas ātrāk atrast nepieciešamo informāciju, samazinot mājaslapā pavadīto laiku.

«Liepājas mājaslapas apmeklētāju loks ir plašākā mērķauditorija, ar ko tiktāl esam strādājuši,» atzīst «Wrong» pārstāve Ilze. Lai strukturētu lielo informācijas apjomu, vispirms tika noteiktas mājaslapas trīs primārās mērķa grupas: liepājnieki, uzņēmēji un Liepājas viesi. Sadarbībā ar Liepājas pašvaldību «Wrong» veica vairākas lietotāju testu sērijas. Pirmajā darbnīcā dažāda vecuma un profesiju pārstāvji kārtoja mājaslapā atspoguļoto informāciju tēmu blokos, kā arī mēģināja atšifrēt citu darbnīcas dalībnieku noteiktas kategorijas. «Šajā darbnīcā mēs izmantojām «Card Sorting» testu metodoloģiju un paši bijām pārsteigti, cik dažādi mēs domājam. Piemēram, ar bērniem saistītos pakalpojumus sākotnēji bijām ielikuši sadaļā, kuru nosaucām «Ģimene», taču tad sapratām, ka kopdzīves modelis var būt ļoti dažāds, un mūsdienās formulēt jautājumu tikai šādi vairs nav pareizi,» atceras Liene. Savukārt otrais lietotāju testu posms tika aizvadīts pēc lapas struktūras izveides, aicinot potenciālos lapas apmeklētājus izmēģināt prototipu ar 270 skatiem: «Cilvēki klikšķināja, un mēs skatījāmies, kā viņi to dara, kādus ceļus iet, lai nonāktu līdz nepieciešamajai informācijai. Devām viņiem uzdevumus un pētījām, kā viņi to izdarīs, kur apstāsies, vai radīsies jautājumi.»

Vietnei nav jābūt perfektai

Liepaja.lv mājaslapa turpina attīstīties — apmeklētāji ir aicināti sazināties ar pašvaldību, lai norādītu, ja kaut kas nestrādā vai nav bijis saprotams. «Lapā iestrādāta atgriezeniskā saite — sākumlapā ir ērta saziņas forma, ar kuras palīdzību lietotājs pašvaldībai var nodot aktuālo informāciju, tostarp pievienojot ziņai attēlus, kā arī gandrīz zem katra raksta vai informācijas bloka ir jautājums par to, vai izlasītais bijis noderīgs. Lapas apmeklētāji šo saziņu aktīvi izmanto, sniedzot vērtīgus komentārus par to, kas patīk vai nepatīk un ko varētu uzlabot. Savukārt pašvaldība aktīvi reaģē uz lietotāju ziņām un veic izmaiņas saturā vai sniedz mums norādes, ko lapā pilnveidot. Turklāt iespēja pašiem līdzdarboties palīdz iedzīvotājiem neuztvert tik asi, ja kaut kas nedarbojas tā, kā viņi to ir iecerējuši. Pieņēmums, ka lapai jābūt perfektai, ir maldinošs. Tā tāda nav, bet kopā mēs varam to uzlabot,» aicina «Wrong».

 

Liepaja.lv autori — digitālā dizaina aģentūras «Wrong» komanda: UI/UX dizainere Liene Geidāne, projektu vadītāja Ilze Grietēna, programmētāji Raimonds Sarkanbārdis un Artūrs Gulbis, radošais direktors un dizainers Oskars Cirsis un citi.