«Pilot» — Aleksandra Samuļenkova

Burtu dizaineres Aleksandras Samuļenkovas radītais «Pilot» pirms dažiem mēnešiem nāca klajā Nīderlandes burtu lietuvē «Bold Monday», un jau paspējis saņemt vienu no nozīmīgākajām balvām burtu pasaulē — «Certificate of Typographic Excellence». To dažiem burtveidolu dizainiem ik gadu piešķir «The Type Directors Club», un šī ir pirmā reize, kad šī balva pasniegta dizainerim no Latvijas.

Ziņas Veronika Viļuma 9. augusts, 2017

Burtveidola «Pilot» pirmās skices tapa 2012. gadā, kad Aleksandra Samuļenkova strādāja pie sava diplomdarba Hāgas Karaliskās mākslas akadēmijas «Type and Media» maģistra programmā, ko nereti dēvē par burtveidolu dizaineru kalvi. 2013. gadā Aleksandras «Pilot» tika atzīts par labāko burtveidolu dizaina konkursā, ko izsludināja «The Fine Press Book Association», un kļuva par vienu no retajiem burtveidoliem, kas mūsdienās atlieti metāla burtos rokas salikumam. «Pilot Black Italic» lielie burti, punktuācijas simboli un cipari  24 punktu lielumā ir pieejami «Swamp Press».

«Pilot» ir izteiksmīgu burtveidolu ģimene, kas iekļauj piecus izteikti šaurus stilus no «Light» līdz «Black» un piecus atbilstošus kursīvus. Tai ir stūrainas formas un nedaudz nostalģisks raksturs. Aleksandra stāsta, ka viņai vienmēr patikušas kompaktas formas, taču nav pametusi sajūta, ka šaurie burti bieži vien veidoti, atvasinot tos no regulāra platuma līdziniekiem. Turpretī «Pilot» radīts tieši, lai būtu šaurs un tāda pati konstrukcija platākiem burtiem nebūtu piemērota. Projekta pašā sākumā dizainere spēlējusies ar burtiem, cenšoties tos uzzīmēt tikai ar taisnām līnijām. Protams, rezultātā šis eksperiments nav saglabājies tā sākotnējā formā, toties stūrainums ir paturēts.

««Pilot» noteikti nav jau esoša burtveidola renesanse, tam nav tiešas saiknes ar konkrētiem vēsturiskiem burtveidolu piemēriem. Mani ietekmēja 1950.–1960. gadu zinātniskās fantastikas izdevumi. Ne tik daudz to tipografika, cik kopējais veidols. Tāpēc es «Pilot» saucu par retrofutūristisku burtveidolu — tas varētu būt tāds, kas pirms laba laika veidots kā futūristisks, un šādā kontekstā izskatās gana autentiski,» stāsta Aleksandra.

Tomēr «Pilot» ir gana efektīgs arī laikmetīgos materiālos. Burtveidola izstrādes procesā Aleksandra izmantojusi grafikas dizaina darbos, lai pārliecinātos par burtveidola aktualitāti un funkcionalitāti.

Par prieku tipografikas ziņā izsmalcinātiem dizaineriem, «Pilot» iekļauj arī samazinātus lielos burtus (kapiteļus) un papildu ciparu un valūtas zīmju komplektu to augstumā, kā arī augšējos un apakšējos ciparus.

«Pilot» plaši izmantotas «OpenType» iespējas. Kapiteļiem nodrošināts «gudrais pasvītrojums», kas noformēts vienotā stilā ar «Pilot» burtiem, un, atšķirībā no grafisko un teksta redaktoru automātiski izveidotā pasvītrojuma, nenonāk konfliktā ar burtu elementiem, kas atrodas zem pamatlīnijas, piemēram, mīkstinājuma zīmēm. Burtveidolam ir izteikti šauras proporcijas un ciešas atstarpes starp burtiem, tāpēc «Pilot» atrodamas alternatīvās formas burtiem «j», «t» un «f», kas tiek pielietotas specifiskās kombinācijās ar citiem burtiem. Šīs alternatīvas ļauj izvairīties no burtu elementu sadursmēm, nepalielinot atstarpes starp zīmēm un saglabājot salikuma ritmu.

Pati Aleksandra pēc bakalaura studiju pabeigšanas Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā pārcēlusies studēt uz Nīderlandi, kur dzīvo un strādā joprojām. No 2012. gada līdz 2017. gadam Aleksandra bija burtveidolu dizainere vienā no pasaules pazīstamākajām fontu studijām «LucasFonts» Berlīnē, paralēli īstenojot oriģinālus burtveidolu projektus.

Ikdienas praktiskais darbs rosinājis Aleksandrā interesi par dizaina tradīcijām, kā arī par grafikas un burtveidolu dizaina saistību ar vēsturiskiem notikumiem. Pērn Aleksandra uzstājās 60. starptautiskajā «ATypI» konferencē Varšavā ar lekciju «Diakritiskās zīmes kā pašidentifikācijas līdzeklis: Latvijas gadījums» (Diacritics as a Means of Self–Identification: Case of Latvia), kuru iespējams noskatīties tiešsaistē.

Aleksandra aktīvi darbojas arī grafikas dizaina jomā. Latvijā viņa sadarbojusies ar «kim?» Laikmetīgās mākslas centru, veidojot tā publicitātes materiālus un atsevišķus izdevumus, kā arī zīmolu «Miesai», kam radījusi dizaina grafiku «Miljoniem Cīruļu».