Aušana sociālajā uzņēmumā «Lude». Foto — Jānis Klimanovs

Līdz 21. februārim Labklājības ministrija aicina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt pieteikumus biznesa ideju konkursam. Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai. Vairāk par atbalsta iespējām un konkursa gaitu varēs uzzināt informatīvā sanāksmē, kas notiks 7. februārī Labklājības ministrijas telpās.

Atbalsts Fold 2. februāris, 2018

Labklājības ministrija (LM) izsludinājusi biznesa ideju konkursu sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem. Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām, piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt finanšu atbalstu dotācijas veidā no pieciem līdz 20 tūkstošiem eiro. Dotācijas saņemšanai 10 procenti no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas īstenos biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai noteikts līdz diviem gadiem.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 21. februāra plkst. 17.00, aizpildot un nosūtot LM mājaslapā ievietoto pieteikuma veidlapu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e–pasta adresi lm@lm.gov.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot LM ar norādi «Pieteikums Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam», Skolas ielā 28, Rīgā, LV–1331, darba dienās plkst. 08.30 līdz 12.30 un plkst. 13.00 līdz 17.00.

Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot pa tālruni 64331834 vai nosūtot uz e–pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv. Vairāk informācijas klātienē varēs uzzināt šā gada 7. februārī plkst. 16.00, kad LM telpās, notiks informatīva sanāksme. Piedalīšanās sanāksmē iespējama tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, aizpildot anketu LM mājaslapā.

Kopš 2017. gada jūnija dalību pasākumā var pieteikt arī komersanti (SIA, AS), biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus projektus. Līdz šim projekta ietvaros iesniegti 92 pieteikumi, pasākuma dalībnieka statuss piešķirts 52, atteikts 27, finanšu atbalsta saņemšanai AS «Attīstības finanšu institūcijā ALTUM» iesniegti 11 pieteikumi un piešķirti 2 granti.

 

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir atrodami LM mājaslapā.