Publicitātes foto

Šodien Latvijā jau astoto gadu pēc kārtas sākusies Radošās darbības nedēļa «radi!», kuras mērķis ir rosināt izpratni un interesi par radošo un kultūras nozaru attīstību un mijiedarbību, aktīvi iesaistot Latvijas iedzīvotājus dažādos pasākumos. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem par «radi!2018» centrālo notikumu norises vietu izvēlēti dažādu Latvijas reģionu centri.

Ziņas Fold 18. aprīlis, 2018

Šogad «radi!2018» ietvaros īstenotie pasākumi fokusēsies uz vienotu Latviju veidojošo reģionu un to iedzīvotāju, tostarp jauniešu, aktīvu iesaisti, paturot prātā simtgades vēstījumu un papildinot plašo kultūras notikumu kalendāru. Par pamatu Radošās darbības nedēļas aktivitātēm tiek ņemts Latvijas tēls un progresīvas nākotnes vīzija, caur ko ceļā uz valsts simtgadi kopīgi demonstrēt Latvijas radošās idejas, līdzšinējos sasniegumus, ekonomisko izaugsmi, radošumu veicinošu izglītību, inovatīvu uzņēmējdarbību, kā arī gudru valsts pārvaldību. Tāpat tiks pievērsta uzmanība valstī jau uzsāktajai sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

«Radošās darbības nedēļa «radi!» arī šogad rosinās sabiedrību paskatīties uz dažādiem procesiem sev apkārt caur radošo industriju un īpaši dizaina domāšanas metodes izmantošanas prizmu. Vienā solī ar Latvijas simtgades svinībām izgaismosim tieši reģionu radošo un unikālo potenciālu. Pasaulei strauji mainoties, jāspēj sekot jaunumiem un izmantot visu to, kas sniedz pievienoto vērtību labbūtības veicināšanā. Arī starpdisciplināras aktivitātes var būtiski veicināt reģionu ekonomisko izaugsmi, darba efektivitāti un iedzīvotāju labklājību. Tāpēc arī šogad reģionos notiks četri nozīmīgi «radi!» notikumi,» komentē Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Lilita Sparāne.

Radošās darbības nedēļu plānots izvērst kā septiņu «radi!2018» komandas organizētu pasākumu kopumu, kas kopā simboliski veido nedēļu. Atklāšanas pasākums Rīgā notika šodien, 18. aprīlī, un tajā uzstājās Kultūras ministre Dace Melbārde, Kārdifas metropolitēna universitātes Starptautiskā dizaina un pētniecības centra dizaina politikas vadītāja Anna Višere (Anna Whicher) un etīžu teātris «Nerten», kā arī «radi!2018» projekta vadītāja Līva Stūrmane.

Pārējie pasākumi notiks dažādos Latvijas reģionos. «radi!2018» programmas ietvaros šovasar gaidāmi vairāki interaktīvi starpnozaru uzņēmējdarbības veicināšanas semināri ar pieredzes bagātu ārzemju ekspertu dalību, ko apmeklēt aicināts ikviens interesents. To gaitā ar radošām dizaina domāšanas metodēm tiks risināti reģioniem un to iedzīvotājiem aktuāli izaicinājumi, iesaistot un apvienojot pārstāvjus no dažādām nozarēm, profesijām un iestādēm un ģenerējot risinājumus, kas nepieciešami tieši problēmjautājumu gala lietotājiem. Savukārt «radi!2018» noslēguma pasākums gaidāms augusta izskaņā, jaunrades festivāla «iNovuss» ietvaros.

«radi!2018» partneri ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Britu padome, Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (NDPC), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.