«AKRC2018» vizualizācija. Publicitātes attēls

Pirmdien, 11. jūnijā, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē notika publisks starptautiskā metu konkursa «Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija» devīžu atvēršanas un atšifrēšanas pasākums. Saskaņā ar starptautiskas žūrijas vērtējumu tika piešķirtas divas otrās vietas, divas trešās vietas, kā arī četras veicināšanas balvas. Lai noteiktu uzvarētājus, iepirkuma komisija turpinās darbu, pārbaudot žūrijas godalgoto dalībnieku kvalifikāciju.

Ziņas Fold 12. jūnijs, 2018

Rīgas cirka ēkai, kas ir vienīgā cirka mākslai veltītā saglabājusies celtne Baltijas valstīs, šogad aprit 130 gadi. VSIA «Rīgas cirks» piedzīvo pārmaiņas, un ir uzsākts darbs, lai tas kļūtu par atvērtu daudzveidīgas un kvalitatīvas cirka mākslas, izglītības programmu un rezidenču notikumu vietu.

Martā tika izsludināts starptautisks konkurss «Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija». Šobrīd ir noslēdzies metu konkursa pirmais posms, kurā arhitektiem plānošanas risinājumu līmenī bija jāizstrādā un līdz 4. jūnijam jāiesniedz būves plāni, kas nosaka vispārējos apjomus un to shematisku izvietojumu būvniecībai paredzētajā teritorijā.

«Šis ir nozīmīgs brīdis Rīgas cirkam — esam ieguvuši vairākas labas vīzijas par cirka ēkas nākotni, kas ilgtermiņā ļaus atdzimt Jāņa Frīdriha Baumaņa projektētajai fasādei un arēnai, kā arī nodrošinās iespēju Rīgas cirka teritoriju pilnvērtīgi apdzīvot kā māksliniekiem, tā sabiedrībai,» pauž Rīgas cirka valdes locekle Ināra Kehre, secinot «esam gandarīti par lielo interesi un iesaisti konkursā — konkursa dokumentāciju izņēmušas 149 personas, plaši apmeklēta novietnes apskate, iesniegti 20 projekti, kuros visos dalībnieki ieguldījuši nozīmīgu darbu ēkas izpētē un jaunu risinājumu vīzijās.»

Žūrija

Iesniegtos darbus vērtēja starptautiska žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētājs, LR Kultūras ministrijas pārstāvis Jānis Dripe, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, VSIA «Rīgas cirks» valdes locekle Ināra Kehre, žūrijas locekļi: VSIA «Rīgas cirks» radošais direktors Mārtiņš Ķibers, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāve arhitekte Regīna Bula, Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Aigars Kušķis, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Agrita Maderniece, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis arhitekts Toms Kokins, ārvalstu cirka eksperts un konsultants Johans Floks (Yohann Floch, Francija), arhitekts un pilsētplānotājs, prof. Jo Kunens (Jo Coenen, Nīderlande), kā arī cirka mākslinieks un pasniedzējs ar 25 gadu pieredzi, tai skaitā cirka norises vietu plānošanā, Lionels Ležēns (Lionel Lejeune, Somija). Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre — arhitekte Dace Kalvāne.

Žūrijas pārstāvis Juris Dambis rezumē: «Veiksmīgi noslēdzies konkurss ar daudz labām idejām. Godalgoto vietu ir pat vairāk nekā  iepriekš bija paredzēts. Ir četras veicināšanas balvas, divas trešās vietas un divi līdzvērtīgi augsta līmeņa projekti, kas abi ieguvuši otro vietu. Ņemot vērā, ka projekts ir pietiekami sarežģīts un ietver daudz aspektus gan no arhitektūras, gan funkcionalitātes puses, katram no godalgotajiem darbiem nepieciešami papildu uzlabojumi, ko rosinās žūrija.»

Saskaņā ar konkursa nolikumu, kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iepirkuma komisija turpinās darbu slēgtā sēdē, pārbaudot godalgoto dalībnieku kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām. Lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts pēc kvalifikācijas pārbaudes, līgums par būvprojekta izstrādi tiks noslēgts pēc sarunu procedūras ar godalgotajiem uzvarētājiem.

 

Ar konkursā iesniegtajiem darbiem līdz augustam ikviens interesents var iepazīties Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. Stāvā, Ķīpsalas ielā 6, Rīgā.

Metu konkursa laureāti

2. vieta

  • Meta devīze «NSRD2018», Arhitektu birojs «NRJA» — Uldis Lukševics, Ivars Veinbergs, Zigmārs Jauja, Ilze Mekša, Elīna Lībiete, Ieva Lāce – Lukševica, Inga Dubinska.
  • Meta devīze «AKRC2018», «Trīs Arhitektūra» (Zane Kalniņa), «Sudraba Arhitektūra» (Reinis Liepiņš).

3. vieta

  • Meta devīze «CRKS2018», Brigitas Bulas arhitektu birojs, «Ventura Trindade Arquitectors».
  • Meta devīze «AAAA0009», Sintijas Vaivades arhitektu birojs.

Veicināšanas balvas

  • Meta devīze «IIII1111», «Mailitis Architects» (Austris Mailītis), «Sudraba Arhitektūra» (Reinis Liepiņš).
  • Meta devīze «VFQD1372», Rumānijas Arhitektu savienība (Ordinul Architetilor din Romania, Adrian Phiffer).
  • Meta devīze «FREE1234», «MADE Arhitekti» (Miķelis Putrāms), «GAISS Arhitekti» (Kārlis Melzobs).
  • Meta devīze «LIDO1001», «LAAGA» (Madara Gibze, Paulis Gibze), neatkarīgie arhitekti Helvijs Savickis, Manuel Bonell, Ilva Cīrule, Uldis Āmars, Elza Rone, Ainavu projektēšanas birojs «ALPS» (Māris Bušs, Marc Geldof, Helēna Gūtmane, Eva Plaude, Ilze Rukšāne), mākslinieks Kristians Mednis, vizuālās identitātes autori «McCann Riga» (Ljeta Putāne, Gatis Zēbergs), būvkonstrukcijas — «Arenso» (Matīss Apsītis), «Linia» (Arvīds Līkops).