Attēls ― «NRJA»

Piektdien, 7. decembrī, mākslas muzejā «Rīgas Birža» notika publisks starptautiskā metu konkursa ««TabFab» radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija» laureātu paziņošanas pasākums. Teju vienprātīgā balsojumā žūrija, kuras sastāvā bija eksperti no Latvijas un Dānijas, godalgoto pirmo vietu piešķīra arhitektu birojam «NRJA» («No Rules Just Architecture»).

Ziņas Fold 10. decembris, 2018

Jau augustā ziņojām, ka VAS «Valsts nekustamie īpašumi» sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un Latvijas Kultūras akadēmiju, kā arī ar Dānijas Kultūras ministrijas, Dānijas Ārlietu ministrijas un Dānijas Kultūras institūta finansiālu atbalstu izsludināja konkursu bijušās Tabakas fabrikas ēku un to teritorijas atdzīvināšanai. Konkursā tika iesniegti 17 piedāvājumi no dažādām pasaules valstīm. Bez konkursa uzvararētājiem «NRJA» tika godalgoti otrās vietas ieguvēji — Latvijas un Apvienotās Karalistes personu apvienība no uzņēmumiem «Alsins Architecture», «Kalve Architecture» un «Fabrum» —, savukārt trešo vietu ieguva SIA «Būvdizains». Žūrija piešķīra arī četras veicināšanas balvas, kuras saņems uzņēmumi no Latvijas, Dānijas un Apvienotās Karalistes.

Projektēšanas uzdevums Tabakas fabrikas teritorijā paredz iekārtot Latvijas Kultūras akadēmijas telpas un dienesta viesnīcu, Rīgas Kino un foto muzeju un Latvijas radošo industriju inkubatoru. Pārbūvējot bijušo rūpnīcu, tiks radīts jauns, daudzfunkcionāls apkaimes centrs un vide studējošo sadarbībai un iesaistei radošo industriju inkubatora praksēs, kā arī vietējas nozīmes kultūras centrs plašākai publikai.

Tabakas fabrikas ēkās šobrīd uz pagaidu laiku mitinās Jaunas Rīgas teātris, kam esošās telpas tika piemērotas 2017. gadā. Arhitektu biroja «NRJA» vadītājs Uldis Lukševics esošo rekonstrukciju, lai fabrikas kompleksu pielāgotu teātra vajadzībām, min kā vienu no izaicinājumiem meta izstrādē: «Galvenās ēkas siltināšanā ieguldīti ievērojami līdzekļi, apslēpjot industriālo mantojumu. Rēķinoties ar to un nelielo būvniecībai paredzēto budžetu, bija jāpielieto neierasti izteiksmes līdzekļi. Vērā ņemts arī ēku nākotnes lietotājs — radošas kultūras institūcijas. Mūsu piedāvājumā ietverts vēlējums būt drosmīgiem savās izvēlēs, uz ko aicina piedāvātā arhitektūra un pilsēttelpa.»

«NRJA» priekšlikuma galvenās iezīmes ir skaidrs funkcionālais dalījums plānos, apjomos un pagalma zonās, izmantojot krāsu kodējumu, kā arī pārstrukturēts projektēšanas programmā paredzētais telpu grupu sadalījums, vienā blokā apvienojot Kino un foto muzeju, Nacionālo filmu skolu un kinoteātri. Nelielais kinoteātris, kas būs izmantojams gan mācību procesā un muzeja vajadzībām, gan būs pieejams plašākai publikai, ir viens no diviem paredzētajiem projekta nozīmīgajiem enkurobjektiem. Otrs ir bibliotēka ar publiski pieejamu grāmatnīcu tieši pie ieejas teritorijā, kas nodod skaidru vēstījumu par to, ka tālāk pagalmā atrodas mācību iestādes, kurām bibliotēka ir gan simboliski, gan praktiski svarīgs objekts. «Šādā veidā, paredzot publiski pieejamus un izmantojamus objektus teritorijā — muzejs, bibliotēka ar grāmatnīcu un jumta terasi ar trenažieriem, kinoteātris ar kafejnīcu un sēžamkāpnēm, pagalma dārzs — Tabakas fabrikas iekšpagalms no noslēgtas akadēmiskas vides varētu pārtapt par dzīvīgu, publiski izmantojamu pilsētas ārtelpu,» komentē Uldis Lukševics.

Topošo kvartāla iemītnieku pārstāve, žūrijas locekle un Latvijas Kultūras akadēmijas Radošo industriju programmas vadītāja Agnese Hermane atzinīgi novērtēja piedāvāto ēku vizuālo koptēlu un publiskās ārtelpas risinājumus: «Īpašs paldies par iespēju paņemt līdzi uz šo pilsētvidi mūsu dārzu un ugunskura vietu.» VAS «Valsts nekustamie īpašami» valdes locekle Kitija Gurškevica stāsta, ka uzvarētāja piedāvāto risinājumu žūrija atzinusi kā drosmīgu un oriģinālu: «Šajā vīzijā žūrija saskatīja spēcīgu kompozīciju, arhitektu izpratni par pilsētvidi un meistarīgi apvienotas radošā kvartāla lietotāju vajadzības.»

«TabFab» attīstības projekts ir daļa no programmas «100 adreses Latvijas simtgadei». Būvniecības kopējās izmaksas piecu miljonu eiro apmērā daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un projektu pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām. Arhitektu birojs «NRJA» ir saņēmis uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un tā autoruzraudzību. Plašāku informāciju par pirmo vietu guvušo priekšlikumu var atrast «NRJA» mājaslapā.