Attēls — «H2E»

Pēdējā pusotra gada laikā vairākas Latvijas pašvaldības lēmušas par labu jaunām pilsētu vizuālajām identitātēm. 2017. gada nogalē pie jauna tēla tika Liepāja, pērn — Valmiera un Alūksne. Alūksnes pilsētas vizuālās identitātes autori ir dizaina biroja «H2E» komanda, un tā izceļ pilsētas unikālo atrašanās vietu un vietējo izloksni.

Ziņas Veronika Viļuma 9. janvāris, 2019

Alūksnes novada pašvaldībā lēmums par jaunas vizuālās identitātes nepieciešamību nav bijis sasteigts. Jau 2015. gadā tika izsludināts konkurss par logotipa un saukļa izveidi, kurā, balstoties uz iepriekš izstrādāto Alūksnes zīmola koncepciju, idejas varēja iesniegt ikviens. Varianti un viedokļi par labāko risinājumu bija visai atšķirīgi, tāpēc pašvaldība uzrunāja dizaina biroju «H2E», kas, izanalizējot Alūksnes un tās novada simbolus, 2017. gadā piedāvāja trīs skices. «Process, kas sākās kā konsultācija par esošajiem variantiem, pārtapa ilgtermiņa sadarbībā, attīstot gan pilsētas identitāti, gan suvenīru koncepciju. Izvēlē tika iesaistīti arī pilsētas iedzīvotāji, kuri pašvaldības mājaslapā varēja balsot par vienu no variantiem, kuru attīstījām tālāk,» atceras «H2E» vadošā dizainere Ingūna Elere.

Pērn tika apstiprināts finālists — grafikas zīme, kurā spoguļojas Alūksnes esošais un senais nosaukums, tā savijot kopā pagātni un tagadni. «Pie šīs idejas nonācām darba procesā, meklējot Alūksnes unikalitāti, «genius loci», kuru izteikt grafikas valodā. Katrai vietai ir savs gars, konteksts, vēsture. Alūksnei tas ir īpaši «garšīgs» — tā cēlusies purvainā vietā, kuras senākais nosaukums ir latgaļu izcelsmes vārds Oluksna,» stāsta Ingūna. Autori izcēluši malēniešu runu, vēloties to popularizēt kā novadam raksturīgu vērtību. Rezultātā logotips simboliski parāda Alūksni kā unikālu vietu ar ezeru pilsētas vidū, kurā «kā atspulgs dzidrā ezerā, kā tīra asara, kā avota ūdens un debesis» spoguļojas tās senais vārds — Oluksna.

«Tas bija ļoti nopietns un pamatīgs darbs, meklējumu un šaubu process, jo vēlējāmies sasniegt labāko iespējamo rezultātu un uzskatām, ka «H2E» izstrādātā identitātes zīme tāds ir. Tā mūsdienīgi un eleganti uzrunā, atspoguļojot mūsu novada būtību — vēsturi, dabas un kultūrvēstures bagātības un īpašos šīs puses radošos cilvēkus — malēniešus un viņu valodu. Grafisko zīmi izmantojam atpazīstamības veicināšanai dažāda veida vizuālajā komunikācijā un pilsētvidē,» komentē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

«H2E» uzsver, ka jaunās vizuālās identitātes mērķis ir pasniegt Alūksni kā mūsdienīgu pilsētu ar senu vēsturi, kas tiek cienīta, sniedz spēku un veido īpašo vietas stāstu.

Jau rakstījām, ka dizaina birojs «H2E» 2017. gadā izstrādājis arī Liepājas vizuālo identitāti.