Latvijas Dizaina gada balvas vizuālā identitāte — «H2E»

Nacionālas nozīmes konkursu «Latvijas Dizaina gada balva» 2020. un 2021. gadā īstenos Latvijas Dizaineru savienība, kurai šis uzdevums deleģēts pēc uzvaras Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā.

Ziņas Fold 6. janvāris, 2020

Nākamais Latvijas Dizaina gada balvas konkurss, kurā tiks izvērtēti darbi, kas tapuši pēdējo trīs gadu laikā, notiks 2021. gada aprīlī. Jaunajam organizatoram būs jāizstrādā konkursa nolikums un jāizveido žūrija ar Latvijas un ārvalstu dizaina ekspertu pārstāvniecību. Rīkotāja uzdevumi būs arī pilnveidot un stiprināt Latvijas Dizaina gada balvas zīmolu, veicināt izpratni dažādās sabiedrības auditorijās par dizaina pielietojamību, ikviena tiesībām uz labu dizainu, tā līdzdalību citās nozarēs un Latvijas sasniegumiem dizaina jomā, kā arī veicināt nozares profesionāļu, mediju pārstāvju un citu auditoriju interesi par konkursu. Rīkotājam būs jāizveido plašai sabiedrībai pieejama Latvijas Dizaina gada balvas labāko darbu izstāde, jāorganizē apbalvošanas ceremonija un jāpapildina Latvijas Dizaina gada balvas mājaslapa.

 

Kultūras ministrija akcentē iepriekšējo trīs gadu laikā sasniegto augsto kvalitātes līmeni Latvijas Dizaina gada balvas konkursa organizēšanas procesā, zīmola izveidē un komunikācijā, kā arī dizaina kopienā raisīto pieaugošo interesi un uzticēšanos. «Nododot balvas organizēšanu Latvijas Dizaineru savienībai, būtiski ir saglabāt balvas virsuzdevumu — dialogu ar sabiedrību — un sekmēt Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā,» pausts Kultūras ministrijas izplatītajā paziņojumā.

 

No 2017. līdz 2019. gadam Latvijas Dizaina gada balvas rīkošana konkursa kārtībā bija deleģēta dizaina birojam «H2E», un pēc šī termiņa beigām Kultūras ministrija izsludināja jaunu konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā — veikšanu. Pirmajā konkursā nepieteicās neviens pretendents, un oktobrī konkurss tika izsludināts atkārtoti, mainot nosacījumus — turpmāk Latvijas Dizaina gada balva tiks pasniegta tikai reizi divos gados. Dizaina birojs «H2E» uz turpmāku Dizaina gada balvas rīkošanu nepretendēja.

 

Latvijas Dizaineru savienība ir profesionāla dizaina nozares organizācija, kurā kopš 1987. gada apvienojušies dažādu dizaina jomu pārstāvji. Latvijas Dizaineru savienības mērķis ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari. Latvijas Dizaineru savienība līdz 2017. gadam rīkoja ikgadēju konkursu «Gada balva dizainā», kas pēc Latvijas Dizaina gada balvas iedibināšanas pazīstams ar nosaukumu «LDS Balva».

 

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilāko sniegumu, sekmēt Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību, saikni ar citām nozarēm un izaugsmi ilgtermiņā. Konkursa iniciators un atbalstītājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums 41 975 eiro apmērā.