Foto — «Pilsētas Skaņas Pieraksti»

Rīgas Pasaules filmu festivāla 2021 ietvaros no 11. līdz 17. septembrim kinoteātrī «Kino Bize» un pilsētvidē norisināsies darbnīca «Pilsētas skaņas pieraksti». Skaņas mākslinieces Kristas Dinteres vadītā darbnīca veltīta apkārtējās pilsētvides izziņai ar skaņas palīdzību.

Ziņas Fold 9. septembris, 2021

Rīgas Pasaules filmu festivālā 2021 būs skatāmas antropoloģiski plaša konteksta filmas, kas pievēršas kino attiecībām ar laiku un tam, kā mēs to izjūtam. Šie darbi aplūko veidus, kādos laika prakses tiek veidotas un īstenotas cilvēku dzīvēs, kā arī iemūžinātas kinematogrāfā. Tēmu turpina arī festivāla ietvaros rīkotā darbnīca «Pilsētas skaņas pieraksti». Tās vadītāja Krista Dintere stāsta: «Skaņu telpu pilsētā raksturo gan cilvēka darbību klātbūtne, gan veidotās arhitektoniskās struktūras. Ne velti Gēte arhitektūru tēlaini dēvējis par sastingušu mūziku, jo liela daļa no tā, kā cilvēki pārvietojas un orientējas vidē, ir saistīta ar dzirdes norādēm un psihoakustiku. Tieši dzirde signalizē to, vai atrodies baznīcā, kāpņu telpā, tunelī, šaurā vai plašā vietā.»

 

Krista Dintere ir māksliniece no Liepājas, kura darbojas skaņas mākslas, eksperimentālās kompozīcijas, mediju mākslas un radošās pētniecības jomās. Savos darbos māksliniece tiecas apjaust skaņas fizikalitātes robežas, kā arī pievēršas skaņas uztveres un komunikācijas psihoakustiskajiem aspektiem.

 

«Skaņa kā sociālās pētniecības instruments bieži tiek izmantota skaņas pastaigu (sound walk) praksē, veidojot naratīvu no vides skaņām un dažkārt autora komentāriem par dzirdēto tikai audio formātā. Darbnīcas mērķis ir analizēt un kartēt atsevišķu funkcionāli atšķirīgu Rīgas vietu skaņas ainavas, īpaši domājot par to, kā laiks pilsētā ir mainījis skaņu pasauli un kādas ir attiecības starp antropocēnu un biotopu pilsētā,» stāsta darbnīcas rīkotāji.

 

Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar skaņas pastaigu praksi, skaņas kartēšanu, dažādām apzinātas klausīšanās tehnikām un praktiskām iemaņām vides skaņas ierakstu veikšanai un apstrādei. Darbnīcas noslēgumā dalībnieku veidotās skaņas pastaigas un kartes tiks prezentētas 17. septembrī, Rīgas Pasaules filmu festivālā laikā.

 

Dalībniekiem nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas skaņas ierakstu veikšanā un apstrādē. Ja tas iespējams, dalībniekiem vēlams sagādāt skaņas ieraksta tehniku — portatīvu skaņas ierakstītāju vai diktofonu, taču arī telefons ar skaņas ierakstītāja funkciju var tikt izmantots darbnīcas uzdevumu veikšanai. Tāpat nepieciešams arī portatīvais dators skaņas ierakstu apstrādei un montāžai.

 

Darbnīcai, aizpildot anketu, aicināti pieteikties dalībnieki no 15 gadu vecuma. Dalības maksa — 15 eiro vai 10 eiro skolēniem un studentiem.

 

Plašāka informācija par darbnīcu — «Kino Bize» mājaslapā.