Publicitātes attēls

Latvijas Kultūra akadēmija (LKA), gatavojoties konferenču sērijai «Kultūras Krustpunkti XV», piedāvā klausītājiem raidierakstu «Sinerģija» četrās epizodēs. Konference šogad norisināsies nedēļas garumā, no 1. līdz 5. novembrim.

Ziņas Fold 14. oktobris, 2021

Katrā no četrām «Sinerģijas» epizodēm satiekas pētnieks un mākslinieks, lai apspriestu gadsimtiem seno jautājumu, kādas ir zinātnes un mākslas spējas runāt par un ar pasauli. «Sinerģijas» sarunās diskutēs par pētniecības un mākslas mijiedarbi, savstarpējām ietekmēm, dialogu, pētnieku un mākslinieku sadarbību, kopdarbību vai savrupu ceļu iešanu un citiem jautājumiem.

 

Sarunas būs dzirdamas oktobra piektdienu pēcpusdienās plkst.13.00 LKA Spotify platformā. Pirmajā epizodē mākslas un pētniecības dialoga iespējas, savienojuma un nošķīruma punktus kopā ar sarunu viesiem meklēja LKA Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) zinātniskās asistentes — Una Arbidāne un Nadīna Medne. Lai apspriestu emociju lomu mākslā, iespējamo emociju klasificēšanu un to vai un kā mainījušās kultūras un mākslas raisītās emocijas
 pandēmijas apstākļos, viņām studijā pievienojās LKA ZPC zinātniskā asistente, zinātnes doktore Līga Vinogradova un runas pedagoģe, LKA docente, teātra un kino aktrise Zane Daudziņa.

 

Konferencē «Kultūras Krustpunkti XV» tiks prezentēti jaunākie pētījumi kultūrā

 

Starptautiskā zinātniskā konference «Kultūras Krustpunkti XV» norisināsies no 1. līdz 5. novembrim. Konferences piecu dienu programma atklās LKA pētniecisko profilu, kā arī dažādu starpdisciplināru un starp-insitucionālu kultūras un mākslas pētnieku komandu un individuālu pētījumu tematus un galvenos rezultātus, toskait Valsts pētījumu programmas «Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai» mērķus un pirmā gada rezultātus. «Kultūras Krustpunktu» laikā notiks arī Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma konference «No pirmās uz nākamo simtgadi ejot: ieguvumi, mācības un nākotnes perspektīva» ar programmas novērtējuma rezultātu prezentāciju un kultūras sektora pārstāvju vērtējumiem par kultūras dzīves transformācijām Covid-19 laikā.

 

Konferences plenārsēdē ārvalstu zinātnieki, LKA, Latvijas Mākslas akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas profesionālās doktorantūras studējošie un kultūras nozares profesionāļi atklās savas refleksijas par mākslā balstītas pētniecības un pētniecībā balstītas mākslas pieredzi, mākslas un pētniecības daudzveidīgas mijiedarbes un sinerģijas izpausmēm, kā arī labās prakses piemērus aktuālajā kultūrtelpā. Konferenci noslēgs tiešsaistes sekciju darbs sešās tematiskajās sekcijās:

  • Kultūras mantojums: aktuālie jaunatklājumi un jaunatklātās aktualitātes;
  • Kultūras un radošās industrijas, kultūras un mākslas socioloģija, kultūras menedžments, kultūrpolitika;
  • Skatuves māksla;
  • Latvijas kinomāksla. Jaunie laiki;
  • Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā;
  • Māksla, literatūra un vizualitāte.

Konferences notikumi no 1. līdz 4. novembrim norisināsies klātienē Ludzas iela 24, piedāvājot interesentiem sekot līdzi konferences norisei arī tiešsaistē — LKA Facebook un Youtube vietnēs.