Attēls — «Survival Kit»

Lai laikmetīgo mākslu padarītu pieejamāku cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) izstrādājis īpašu informatīvo materiālu — mediācijas gidu laikmetīgās mākslas pieejamībai festivālā «Survival Kit», kurā apkopota svarīgākā informācija par visu deviņu festivāla norises vietu vides pieejamību un tajā skatāmajiem mākslas darbiem. Ar šo materiālu LLMC turpina projektu «Pārmaiņu aģenti. Mākslas mediācija iekļaujošai sabiedrībai un laikmetīgās mākslas pieejamībai».

Ziņas Fold 4. oktobris, 2021

Gidā ir ievietoti apraksti, kas raksturo reālo vides pieejamības situāciju, lai apmeklētāji paši var izvēlēties savām vajadzībām piemērotākās izstādes norises vietas. Tas bez maksas pieejams gan Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mājaslapā, gan visās festivāla norises vietās un pilsētvidē.

 

Gidā apkopoti mākslas mediatoru sagatavoti rosinoši jautājumi par festivālā skatāmo mākslas darbu tēmām dažādu paaudžu cilvēkiem. Materiāli ir izmantojami, gan individuāli apmeklējot izstādi, gan kopā ar mākslas mediatoriem, kas pēcpusdienās sastopami visās festivāla norises vietās. Lai pieteiktos sarunai ar mākslas mediatoru (gan individuāliem apmeklējumiem, gan grupām), apmeklētāji tiek aicināti sazināties ar mediatoru programmas koordinatori Māru Žeikari, zvanot uz 29586893 vai rakstot uz mara@lcca.lv.

 

Tāpat «Survival Kit» rīkotāji visu festivāla laiku, līdz pat 31. oktobrim, aicina izmantot iespēju pieteikties mediatoru vadītām ekskursijām personām ar dažāda veida invaliditāti, sazinoties ar festivāla pieejamības projekta vadītāju Lību Bērziņu, zvanot uz 28649014, vai Māru Žeikari.

 

«Pārmaiņu aģenti. Mākslas mediācija iekļaujošai sabiedrībai un laikmetīgās mākslas pieejamībai» ir pilotprojekts, ko īsteno LLMC savās izstādēs un laikmetīgās mākslas norisēs visa 2021. gada garumā. Tas ir unikāls projekts Latvijas laikmetīgās kultūras vidē, jo pirmo reizi LLMC izstādēs mērķtiecīgi tiek veidoti pieejami un izglītojoši materiāli laikmetīgās mākslas iepazīšanai cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Ar šo projektu LLMC paplašina laikmetīgās mākslas satura pieejamību sabiedrībai, visa gada garumā aicinot uz izstādēm un pasākumiem ikvienu, īpaši tos cilvēkus, kuri šo gadu pavadījuši izolācijā, un ir ar dzirdes, redzes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem.

 

Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls «Survival Kit», ik gadu piesaistot vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, ir viens no vērienīgākajiem ikgadējiem laikmetīgās mākslas notikumiem Baltijā kopš 2009. gada. Šogad tas norisinās no 3. septembra līdz 31. oktobrim vēl nebijušā formātā — tukšo ēku vietā apmeklētāji tiek aicināti doties uz Rīgas memoriālajiem muzejiem. Ar festivāla programmu iespējams iepazīties «Survival Kit» mājaslapā.