Foto — Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

Ministru kabinets šonedēļ lēmis piešķirt 6 200 085 eiro, lai Kultūras ministrija (KM) Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) turpmākai attīstīšanai iegādātos ēku Rīgā, Kronvalda bulvārī 4 no Latvijas Universitātes (LU). Bijusī LU Bioloģijas fakultātes ēka universitātes funkcijām vairs nav nepieciešama.

Ziņas Fold 17. decembris, 2021

«Šis ir atbildīgs un izsvērts lēmums. Ēka Kronvalda bulvārī 4 ir celta tieši izglītības funkcijai, un Latvijas Mākslas akadēmijai tā ir vitāli nepieciešama: pēdējo četru gadu laikā akadēmijā uzsākti un realizēti vairāki starptautiski projekti, kas paredz jaunu studiju, pētniecības un prakšu vietu atvēršanu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu studentiem un nesenajiem absolventiem. Mākslas akadēmijas vēsturē tiek atvērta jauna attīstības lappuse, domājot par ēku Kronvalda bulvārī 4, kas būs mājvieta ne tikai dažādām akadēmijas nodaļām, starptautisko programmu studiju procesam, bet arī kalpos par inovāciju projektu mājvietu, kurā satiekas augstvērtīgs mākslas un dizaina studiju process ar biznesa un tehnoloģiju privātstruktūrām,» uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis.

 

LMA sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem — Romas Mākslas akadēmiju, Ungārijas Mākslas akadēmiju un Drēzdenes Mākslas akadēmiju — kopš 2019. gada īsteno Latvijas un starptautiskajā mērogā nozīmīgu Eiropas universitāšu alianšu projektu «Alliance for Common Fine Arts Curriculum» (EU4ART), ko atbalsta arī Eiropas Komisija. Tā ietvaros plānots izveidot arī kopīgas tēlotājmākslas studiju programmas un izglītības moduļus, tādējādi sekmējot kultūras nozares un radošo industriju izaugsmi, ceļot Latvijas tēlotājmākslas izglītības prestižu un veicinot LMA starptautisko atpazīstamību.

 

LMA rektors Kristaps Zariņš skaidro, ka telpu nodrošinājums akadēmijā ir kritiski mazs uz vienu studējošo. Virknē Eiropas valstu mākslas un dizaina izglītībā uz vienu studējošo ir paredzēti 16 līdz 19 kvadrātmetri, tikmēr Latvijas Mākslas akadēmijā tie ir tikai 7 kvadrātmetri. «Lai Mākslas akadēmija varētu īstenot konkurētspējīgu Eiropas universitāšu ideju mākslas izglītībā, kā arī doktorantūras un citu starptautisku programmu attīstību, steidzami nepieciešams paplašināt pieejamās studiju, pētniecības un inovāciju telpas, tāpēc ar šādu ierosinājumu vērsāmies Kultūras ministrijā,» norāda Kristaps Zariņš.

 

LMA, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā atbilstoši valdības rīcības plānā noteiktajam no 2021. gada iespējams iegūt profesionālā doktora grādu studiju programmā «Mākslas». Šogad LMA kopā ar Latvijas un starptautiskajiem partneriem turpina darbu pie starptautiskas maģistra līmeņa studiju programmas «Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas» īstenošanas, kas ir plānota kā pirmā starptautiskā pakalpojumu dizaina maģistra līmeņa studiju programma Baltijas valstīs. Šīs ieceres īstenošanai arī nepieciešamas papildu telpas.

 

LU Bioloģijas fakultāte ēku Kronvalda bulvārī 4 atstāja 2015. gadā, pārvācoties uz jaunuzcelto Dabaszinātņu akadēmisko centru Torņakalnā. Pēc tam tukšajās telpās norisinājies gan laikmetīgās mākslas festivāls «Survival Kit», gan RIBOCA, gan LMA diplomandu izstādes. Kopš 2019. gada ēkā atrodas jaunuzņēmumu kopiena «TechHub Riga», vairāki tehnoloģiju uzņēmumi, kā arī dizaineru un mākslinieku darbnīcas. Par spīti tam, ka «TechHub Riga» bija iecerējuši ēkā veidot jaunuzņēmumu mājvietu, šai iecerei gūstot atbalstu no Latvijas Universitātes, Ekonomikas ministrijas un Valsts prezidenta kancelejas, valdība lēma par labu Kultūras ministrijas un LMA plāniem. «TechHub Riga» ir paziņojuši par izvākšanos no telpām Kronvalda bulvārī 4.