Dizains — Adelīna Kalniņa, foto — «Tvērums»

Pērnā gada 26. februārī Latvijas kultūrtelpu papildināja jauns medijs — drukāts izdevums «Tvērums», kas veltīts filozofijai. Gadu vēlāk, pēc trīs numuru publicēšanas, vairāku pasākumu aizvadīšanas, žurnāla audio versijas izlaišanas un nominācijas konkursa «Kilograms kultūras» kategorijā «Pārsteigums», jaunie filozofi turpina popularizēt savu disciplīnu un pierādīt tās nozīmi mūsdienu pasaulē.

Ziņas Fold 1. marts, 2022

«Tvērums» radies kā deviņu filozofijas studijās satikušos domubiedru un jaunās mākslinieces Adelīnas Kalniņas kopīgs projekts ar mērķi radīt izdevumu, kurā apkopotas jaunās paaudzes filozofijas interesentu pārdomas, pētījumi un analīze. Izdevums tiecas mazināt priekšstatu, ka filozofija ir kas garlaicīgs vai tikai šauram cilvēku lokam saprotams. Iekļaujot gan tekstus, kas stingri pieturas pie akadēmiskās tradīcijas, gan publicistiskus rakstus, žurnāls ir saistošs plašai auditorijai.

 

Redakcijas pieeja žurnāla satura veidošanā ir demokrātiska — rakstus aicināts iesūtīt ikviens filozofijas entuziasts. Daudziem šī ir bijusi iespēja izstrādāt savas pirmās publikācijas un gūt priekšstatu par filozofisku rakstu specifiku. Lai ierobežotu potenciālu simpātiju vai antipātiju ietekmi uz vērtējumu, tekstu atbilstība redakcionālajai sadarbībai tiek izvērtēta, nezinot to autorus.

 

Līdz šim iznākuši trīs numuri: «Estētika», «Izmisums» un «Identitāte». Izstrādes procesā ir ceturtais numurs «Kontrole», kuru plānots publicēt šajā pavasarī. Katru žurnāla numuru iezīmē viena vadošā tēma, kuras ietvaros autori izvērš tematiskus atzarus. Pēdējā numurā latviešu valodā ir kļuvis pieejams arī analītiskās filozofijas klasiķa Maksa Bleka (Max Black) teksts «Neatšķiramo lietu identitāte», ko tulkojis Tomass Stepiņš. Šis ir pirmais tulkojums, kuru biedrība ir publicējusi, un tā plāno šo praksi turpināt.

«Tvērums» sevi piesaka kā laikmetīgu un pieejamu izdevumu arī ar vizuālo noformējumu. Žurnāla idejas un estētiskā noformējuma autore Adelīna Kalniņa spēlējas ar rindkopu izkārtojumu, tekstus vizuāli lauž un dekonstruē, un katrā numurā piedāvā jaunus pārsteigumus. Numurā «Izmisums» žurnāls sadarbojies ar mākslinieci Spāri Vītolu, izdodot mākslas kartīšu komplektu, kas veltīts dažādām izmisuma izpausmēm.

 

Izdevums pieejams biedrības mājaslapā, savukārt žurnāla audioversija «AudioTvērums» pieejama biedrības «Spotify» kontā.