Ilustrācija — FOLD

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) piedāvā iespēju Latvijas komersantiem sadarbībā ar pētniecības organizācijām izstrādāt jaunus produktus un tehnoloģijas, sniedzot atbalstu līdz pat 25 000 eiro. Finansējumu iespējams saņemt pētniecībai, testēšanai, sertificēšanai, patentēšanai, dizainera pakalpojumiem, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei.

Atbalsts Fold 19. jūnijs, 2024

Inovāciju vaučeru programmā ir paredzēti trīs inovāciju vaučeru atbalsta veidi — iepazīšanās, klasiskais un dizaina vaučers —, kuri jāīsteno, piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju. Vaučers ir kā garantijas vēstule pakalpojuma sniedzējam par konkrētā produkta izstrādes daļas apmaksu. Inovāciju vaučeru programmas ietvaros ir paredzēts atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei. Atbalstu iespējams saņemt šādiem pakalpojumiem:

  • tehniski ekonomiskā priekšizpēte;
  • rūpnieciskie pētījumi;
  • eksperimentāla izstrāde;
  • produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;
  • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;
  • jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumi;
  • augsti kvalificētu darbinieku piesaiste;
  • dizainera pakalpojums.

Atbalstam iespējams pieteikties līdz 2027. gada 30. aprīlim. Plašāka informācija par atbalsta programmu — Latvijas valsts platformā biznesa attīstībai.

 

«Pētniecība var sniegt nozīmīgu ieguldījumu Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā, vienlaikus veicinot inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un sekmējot komersantu un pētniecības organizāciju sadarbību. Turpinot atbalstīt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, aicinām mikro, mazos un vidējos Latvijas uzņēmējus pieteikties inovāciju vaučeru atbalsta programmai un saņemt līdzfinansējumu līdz pat 100% apmērā savas inovatīvās idejas attīstīšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir vairāk nekā 5,4 miljoni eiro,» stāsta LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

 

Iepriekšējā periodā, no 2017. gada līdz 2023. gadam, ar inovāciju vaučeru atbalstu tika izstrādāti 323 inovatīvi produkti, sniedzot atbalstu 5 miljonu eiro apmērā, kas ļāvis izstrādāt konkurētspējīgus produktus un tehnoloģijas visdažādākajās nozarēs, visvairāk — zināšanu ietilpīgajā bioekonomikā, viedajos materiālos un inženiersistēmās, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijās.

 

Inovācijas visbiežāk tiek saistītas ar pētniecību, tāpēc inovāciju vaučeru programmā būtiska uzmanība ir pievērsta tieši pētniecības rezultātu komercializēšanai. Piemēram, stikla ražotājs «GroGlass», sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, izstrādājis rūpniecisko pētījumu neaizsvīstoša (anti–fog) stikla pārklājuma izveidei, savukārt santehnikas. Savukārt uzņēmums «BeTtriton» turpinājis darbu pie elektriskā velo kempera–amfībijas, kas ļauj ceļot gan pa ūdeni, gan zemi. Pateicoties inovāciju vaučeru atbalstam, tika izstrādāts gan mehānikas konstruktīvo mezglu rūpnieciskais dizains un tehnoloģija, gan «BeTtriton 2.1» funkcionālais prototips. Jau šajā gadā iecerētas pirmās piegādes klientiem.

 

Uzņēmums «Murins Startups» veiksmīgi izmantojis inovāciju vaučeru atbalstu pat četras reizes, saņemot kopējo atbalstu vairāk nekā 41 tūkstoša eiro apmērā, kas ļāvis veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu, dizaina pakalpojumus un arī eksperimentālo izstrādi, lai izstrādātu gan smaržu ierakstītāja prototipu, kas ļauj uzsūkt, saglabāt un pasmaržot iepriekš ievāktas smaržas, gan programmatūru smaržu reproducēšanai.