Kirils Kirasirovs

Viens no Latvijas ikoniskākajiem grafikas dizaineriem. Darbos vērojama skaidra vizuālā valoda, kas izriet no komplicētām idejām. Vairums logotipu, plakātu un iespieddarbu izstrādāti kultūras institūcijām un radošo industriju uzņēmumiem.

Darbi:
izdevuma «Arterritory sarunas» dizains,
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra logotips,
grāmatas «Another Travel Guide Riga» dizains,
«Piens velo» un «Piens fest» vizuālās identitātes un informatīvo materiālu dizains.

Kontakti:
Rīga, Latvija
kirils@tundra.lv