«LU Open Minded» vizuālā identitāte — Dagnis Skurbe

Izziņoti Latvijas Universitātes (LU) studiju projekta «LU Open Minded» jaunie lekciju kursi, kas sāksies oktobrī. Tie sniedz iespēju ikvienam apgūt aktuālu un aizraujošu mācību vielu bez iestāšanās augstskolā. Sākot ar šo semestri, projektā iesaistījusies arī «Nordea» banka.

Izglītība Fold 18. septembris, 2014

«LU Open Minded» misija ir bakalaura līmeņa zināšanas, kas tradicionāli bijušas pieejamas tikai universitātēs, padarīt pieejamas arī ārpus augstskolu sienām. «LU Open Minded» mācību iespējas var izmantot divējādi — klātienē, reizi nedēļā tiekoties aci pret aci ar lektoru, vai arī bez maksas sekojot līdzi kursiem tiešsaistē. Plašas auditorijas uzmanībai «LU Open Minded» šajā semestrī piedāvā trīs jaunus lekciju kursus: «Ievads organizāciju stratēģijā», «Praktiskā mikroekonomika, praktiskā makroekonomika» un «Dzīvnieku un vides ētika».

Topošus un esošus uzņēmējus un organizāciju vadītājus uzrunās «Nordea» bankas atbalstīts LU kanclera Gundara Bērziņa vadīts kurss «Ievads organizāciju stratēģijā». Lektors norāda: «Galvenais jautājums, ko šajā kursā mēģināsim atbildēt, — kāpēc dažiem uzņēmumiem izdodas ilglaicīga izaugsme, savukārt citiem nē. To apskatīsim un analizēsim tieši no stratēģiskās plānošanas un menedžmenta viedokļa.» Kā galvenos kursa dalībnieku ieguvumus Gundars Bērziņš min «spēju patstāvīgi plānot, izprast ilgtermiņa vadības lēmumus un kursa noslēgumā pašiem izveidot nelielu stratēģisko plānu.»

Mikro un makro ekonomikas jautājumus plašai publikai skaidros LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētie profesori Jānis Priede un Sandra Jēkabsone. Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam būtiskākās zināšanas par likumsakarībām, ko pēta mikro un makro ekonomika, lai varētu pieņemt labākus ikdienas lēmumus, kā arī patstāvīgi analizēt un vērtēt valstī notiekošos ekonomiskos procesus un valdības īstenoto ekonomisko politiku.

Domājot par programmas daudzveidību, LU Vēstures un filozofijas pasniedzējs Artis Svece piedāvās ekskursu pavisam citā lauciņā — dzīvnieku un vides ētikā. «20. gadsimta otrajā pusē sāk būtiski mainīties priekšstats par to, kāda izturēšanās pret dabu ir ētiski pieļaujama un vienkārši saprātīga,» kursa pieteikumā min pasniedzējs. Lekcijās tiks aplūkotas vairākas ietekmīgas dzīvnieku un vides aizstāvības teorijas, ieskaitot dzīvnieku atbrīvošanas, dzīvnieku tiesību, posthumānisma, zemes ētikas, biocentrisma un ekofeminisma kustības.

Kopš šī gada janvāra projekta «LU Open Minded» lekciju kursos studējuši vairāk nekā 4000 tiešsaistes studentu, un vairāk kā 350 kursus sekmīgi pabeiguši, iegūstot par to apliecinājumus. Vairāk par projektu iespējams uzzināt «LU Open Minded» mājaslapā.