Cēsu biznesa inkubators «Magnus» izsludinājis biznesa ideju konkursu «Cēsīs var!», lai veicinātu Cēsu un Vidzemes novada iedzīvotāju komercdarbību un jaunu uzņēmumu veidošanu.

Atbalsts Fold 12. novembris, 2014

Dalība konkursā potenciālajiem un jaunajiem uzņēmējiem palīdzēs izprast savas biznesa idejas perspektīvas, iegūt zināšanas par biznesa uzsākšanas un finansēšanas iespējām, kā arī veidot jaunus kontaktus un iegūt pieredzi. Konkursam aicinātas pieteikties fiziskas un juridiskas personas vai to grupas, kā arī individuālā darba veicēji, pašnodarbinātie, studenti un ikviens interesents, kam ir sava biznesa ideja un kas plāno to realizēt Cēsīs un Vidzemes novadā.

Lai pieteiktos konkursam, biznesa idejas un projekta paredzētās mērķauditorijas aprakstu brīvā formā elektroniski jānosūta uz e–pastu madara@magnus.lv līdz 19. novembra plkst. 23.59 vai līdz tās pašas dienas plkst. 17.00 personīgi jāiesniedz biznesa inkubatora «Magnus» sekretariātā Cēsīs, Pļavas ielā 3a.

Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 20. novembrī pēc inkubatora «Magnus» publiskā semināra «Prezentācijas prasmes». Konkursa otrajai kārtai atlasīto pieteikumu autori 25. novembrī prezentēs savu ideju konkursa žūrijai klātienē. Savukārt 28. novembrī Cēsu Uzņēmēju foruma laikā notiks uzvarētāju apbalvošana. Konkursa balvu fonds ir 1000 eiro, ko var saņemt viens uzvarētājs, vai arī summa var tikt dalīta starp vairākiem labāko ideju autoriem.

Plašāku informāciju par konkursa nolikumu iespējams iegūt Biznesa inkubatora «Magnus» mājaslapā.