Raiņa un Aspazijas muzeja vizuālā identitāte — «H2E»

Dizaina birojā «H2E» šoruden tapusi vienota grafiska identitāte Raiņa un Aspazijas muzejiem. Tā ir pirmais solis, izstrādājot trīs šobrīd rekonstrukcijā un restaurācijā esošo muzeju ekspozīciju un publiski pieejamo telpu dizaina projektus.

Ziņas Evelīna Ozola 3. decembris, 2015

Uzsākot darbu pie katra muzeja ekspozīcijas dizaina, «H2E» vispirms bijis svarīgi definēt pamatlietas — krāsas, burtveidolus, kompozīcijas principus. Vizuālās identitātes pamatā ir abu dzejnieku vārdu iniciāļi — viegli uztverama un simboliski viegli atpazīstama burtu kombinācija.

«Raini un Aspaziju saistīja spēcīga saikne, kuras apmēru nevar raksturot ar «un», & vai + zīmi. Tādēļ, atsakoties no jebkādiem papildus simboliem, jaunajā identitātē iniciāļi ir sasaistīti ar līniju. Līnija parādās līdz ar Raini. Tadenavā tā ir īsa, ar nenoliedzamu virzību uz priekšu. Jasmuižā Rainis pavada savus pusaudža gadus, arī līnija ir garāka, skaidri norādot uz simbolisku Aspazijai atvēlētu vietu. Līnija virzās uz priekšu, Rainis satiek Aspaziju. Viena no vietām, kur abi dzejnieki vada dzīvi kopā, ir Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā. Vasarnīcā Majoros Raiņa nāve pārtrauc līniju, taču ne Rainis, ne Aspazija nav zuduši,» skaidro dizainere Ingūna Elere.

Burtveidolu izvēle balstīta Raiņa un Aspazijas personībā un izteiksmes veidā. Rainis bija domīgs, kluss un filozofisks, savas domas izteica skaidri un tieši. Burtveidols «Futura TL» simbolizē viņa izteiksmes skaidrību un racionalitāti, kā arī labi mijiedarbojas ar «Waldorf TL Pro». Tas ir izteikti statisks serifu fonts ar dažādām mazām, izteiksmīgām detaļām, gluži kā Aspazija ar savu emocionālo un metaforisko izteiksmes veidu un viņas kopdzīve ar Raini.

Katra muzeja vizuālajai identitātei ir arī sava simboliska, vietu raksturojoša krāsa. Raiņa bērnības un jaunības vietām — saules zeltainais un egļu zaļais tonis, uz dzejnieku māju Rīgā norāda asfalta un pilsētas dunas pelēkais, savukārt Majoru vasarnīcai — zilā krāsa. Komunikācijas materiālos kā fona attēli izmantoti tintes un pelnu zīmējumi. Pelni ir norāde uz Raiņa un Aspazijas taustāmo mantojumu, savukārt tinte simbolizē garīgo mantojumu. Tekstam izvēlēta svinīgā melnā un vara krāsa.