Vizualizācija — Andra Odumāne

Starp šī gada Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes diplomdarbiem ar neparastu koncepciju un pievilcīgu grafiku izcēlās Andras Odumānes darbs «Cēsu alus darītavas revitalizācija». Projekta vērienu un nozīmi iespaidīgāku padara arī tas, ka tam ir īsts pasūtītājs — Vides risinājumu institūts. Darbs tapis, Andrai strādājot birojā «Mailītis A.I.I.M.» arhitekta Austra Mailīša vadībā.

Ziņas Evelīna Ozola 4. marts, 2016

Cēsu alus darītava atrodas pašā Cēsu pilsētas centrā, un tās būves aptver 18., 19. un 20. gadsimta industriālo mantojumu. Kopš 2000. gada alus ražošana pārvietota uz jaunu rūpnīcu, un vecais alus brūzis netiek izmantots, tā ēkas ir tukšas un lielākoties slēgtas publikai — ar izņēmumiem Cēsu mākslas festivāla norises laikā. Nodibinājums «Vides risinājumu institūts», kam pieder alus darītavas komplekss, iecerējis nākotnē atvērt telpas sabiedrībai, veidojot brūzi par vidi, kur sadarboties jaunajiem zinātniekiem, māksliniekiem un citu nozaru speciālistiem.

Andras Odumānes diplomprojekta ietvaros izstrādāta šāda zinātnes un mākslas kompleksa stratēģija. Projekts paredz atvērt alus darītavas teritoriju pret Pils parku un Pils laukumu un izveidot asi, kas savienotu visas darītavas ēkas un galvenās kompleksa funkcijas: ekspozīciju zāles, darbnīcas, administrāciju, saimniecības telpas, dzīvošanas telpas. Sliktā tehniskā stāvoklī esošās būves iecerēts nojaukt, tā atbrīvojot vietu centrālās terases būvniecībai un atsedzot plašākus skatus uz Pils parka pusi.

Tā kā alus darītavas attīstībai nepieciešami lieli ieguldījumi, ko nav iespējams veikt uzreiz, stratēģija paredz trīs pakāpeniskas attīstības pamatkārtas. Tādā veidā iespējams nodrošināt brūža pieejamību publikai arī ilgstoša pārbūves procesa laikā. Pirmajā kārtā paredzēts sakārtot kompleksa daļu Pils laukuma pusē, bet otrajā posmā plānota kompleksa arhitektoniski vērtīgo daļu konservācija. Trešajā posmā iecerēta jaunu apjomu būvniecība un publiskās ārtelpas izveide. Uz jaunizveidotas terases paredzēta vieta mainīgām mākslas ekspozīcijām, instalācijām, paviljonu būvniecībai un citām aktivitātēm.

Projekts atbilst «slow architecture» būtībai — tā ir pakāpeniska attīstība, pašam pārbūves procesam kļūstot par būtisku koncepcijas sastāvdaļu. Iedvesmojoties no šī procesa, par projekta arhitektonisko tēlu kļuvušas sastatnes — eksponēts koka konstrukcijas režģis. Šāds telpisks pārsegums aizsargā alus brūža pagrabus, ļauj tajos ieplūst gaismai un rada spēcīgu vizuālo tēlu.

Andra Odumāne šobrīd strādā arhitektu birojā «Mailītis A.I.I.M.», kur viņa turpina darbu pie Cēsu alus darītavas revitalizācijas projekta, lai tas nonāktu līdz realizācijai. Andra ir arī pasniedzēja Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskajā vasaras skolā.