Cēsu novada vizuālā identitāte — «Asketic»

Jau ceturto gadu Cēsu novada pašvaldība rīko grantu konkursu «Dari Cēsīm», kura mērķis ir iedvesmot aktīvai uzņēmējdarbībai un atbalstīt iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalstītas tiek arī sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejas pie nosacījuma, ka tiek radītas darba vietas īpašām personu grupām.

Atbalsts Fold 24. marts, 2017

Konkursa «Dari Cēsīm» kopējais grantu fonds šogad ir 20 000 eiro; viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 3000 eiro lielu grantu. Konkursa vērtēšanā prioritāte būs tiem pretendentiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Cēsu vecpilsētā vai kuru projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu.

Konkurss norisinās līdz 2017. gada 30. novembrim, un pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā. Žūrija tos izskatīs reizi mēnesī un nepieciešamības gadījumā pretendentam piesaistīs mentoru.

Grantu konkurss «Dari Cēsīm» pirmo reizi tika izsludināts 2014. gadā, kad atbalstu uzņēmējdarbībai saņēma četri radošo nozaru uzņēmēji, savukārt 2015. gadā tika atbalstīti 12 uzņēmēju projekti un 2016. gadā — 11 projekti. Pērn finansējums tika piešķirts dažādu nozaru uzņēmēju ieceru realizēšanai, sākot no apģērbu zīmola studijas izveides un vietējās reklāmas aģentūras darba pilnveidošanas līdz dažādu tirdzniecības vietu un ražotņu aprīkojuma iegādei.

Par grantu konkursu «Dari Cēsīm» vairāk var uzzināt, apmeklējot Cēsu novada pašvaldību Bērzaines ielā 5, Cēsīs un vēršoties pie Attīstības nodaļas speciālista komercdarbības attīstības jautājumos Valda Nītiņa, sazinoties pa tālruņiem 64161866 vai 29457809 vai e–pastu valdis.nitins@cesis.lv.

Konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi pieejami Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.