Publicitātes attēls

Jau piekto gadu Cēsu novada pašvaldība rīko grantu konkursu «Dari Cēsīm», kura mērķis ir iedvesmot aktīvai uzņēmējdarbībai un atbalstīt iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu. Atbalsta saņemšanai iespējams pieteikties līdz 2. jūlijam.

Atbalsts Fold 4. jūnijs, 2018

Konkursā «Dari Cēsīm» viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 3000 eiro lielu grantu. Konkursa vērtēšanā prioritāte būs tiem pretendentiem, kuri idejas iecerējuši īstenot un realizēt Cēsu vecpilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, kuru projekti nodrošinās jaunu darba vietu radīšanu. Tāpat lielākas izredzes saņemt atbalstu ir tiem, kuri noslēguši līgumu par uzņemšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatorā, un kuru komercdarbībai ir eksporta potenciāls.

Līdzfinansējums paredzēts preču vai pakalpojumu izstrādei, pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi, mārketinga vajadzībām, specifisku iekārtu, izejmateriālu, licenču, datorprogrammu iegādei, mājaslapas izstrādei, specifiska rakstura darbaspēka apmācībai, preču zīmes reģistrācijai u.c. Grantu konkurss «Dari Cēsīm» pirmo reizi tika izsludināts 2014. gadā, kad atbalstu uzņēmējdarbībai saņēma četri radošo nozaru uzņēmēji, savukārt pērn tika atbalstīti septiņi dažādu nozaru uzņēmēju projekti. Atbalstīto projektu sarakstu var apskatīt Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.

Grantu konkursu šogad koordinē koprades māja «Skola6». Plašāku informāciju par konkursu var iegūt, sazinoties ar tās vadītāju Ditu Trapencieri (dita@skola6.lv).

Šogad konkursam būs divi uzsaukumi. Pirmais iesniegumu pieteikšanas periods ir no 1. jūnija līdz 2. jūlijam, bet otrais uzsaukums gaidāms septembrī.

Konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi pieejami Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.