Publicitātes attēls

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu novadā, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo uzņēmumu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību, jau sesto gadu izsludināts grantu konkurss «Dari Cēsīm». Atbalsta saņemšanai iespējams pieteikties līdz 15. aprīlim.

Atbalsts Fold 29. marts, 2019

Konkursā «Dari Cēsīm» viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 3000 eiro lielu grantu, pieteicējam nodrošinot līdzfinansējumu 30% apmērā. Atbalsts tiek piešķirts inovatīvu produktu vai pakalpojumu attīstībai, uzņēmuma eksportspējas veicināšanai, produkta vai pakalpojuma prototipa izstrādei un ieviešanai, aprīkojuma un nepieciešamo materiālu iegādei, kā arī mārketinga aktivitātēm, kas vērstas uz jaunu eksporta tirgu apgūšanu.

Grantu konkursā var piedalīties mazie un vidējie Cēsu novada uzņēmumi, kuros nestrādā vairāk par 10 darbiniekiem, un kuru apgrozījums nepārsniedz 500 000 eiro.

Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs konkursa komisija, kura īpašu uzmanību pievērsīs piedāvātā projekta jaunradei un inovāciju līmenim, produkta vai pakalpojuma potenciālam vietējā un eksporta tirgū, uzņēmuma potenciālam radīt jaunas vietas, kā arī plānoto izmaksu pamatojumam. Projekts jāīsteno tā pieteikumā paredzētajam mērķim gada laikā no finansēšanas līguma noslēgšanas brīža. Atbalstīto projektu sarakstu var apskatīt Cēsu novada pašvaldības mājaslapā.

Grantu konkursu šogad koordinē koprades māja «Skola6». 4. aprīlī plkst. 17.00 «Skola6» telpās norisināsies informatīvais seminārs par pieteikuma sagatavošanu. Plašāku informāciju par konkursu var iegūt, sazinoties ar tās vadītāju Ditu Trapencieri (dita@skola6.lv).

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. aprīlis plkst. 17.00. Konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi pieejami šeit. Lēmumu par atbalstītajiem pieteikumiem un finansējuma piešķiršanu konkursa komisija pieņems 30 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.