Foto — Andra Marta Babre

Rīt, 4. augustā, plkst. 14.00 Zunda dārzā notiks Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU AF), Amsterdamas Arhitektūras akadēmijas, Lēvenes Katoļu universitātes, Porto Universitātes, Stambulas Kultūras universitātes un Veimāras BAUHAUS universitātes rīkotās starptautiskās vasaras universitātes «The Big Reset on Neighbourhood Design» 4. gadagājuma «Riga. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods» noslēguma prezentācijas un diskusija, ko varēs apmeklēt ikviens interesents.

Ziņas Fold 3. augusts, 2017

Vasaras universitāte sākās 26. jūlijā, un tās laikā 37 studenti un astoņi profesori no RTU un tās partneraugstskolām Beļģijā, Nīderlandē, Portugālē, Turcijā un Vācijā pētīja un analizēja situāciju ūdensmalu tuvumā esošajās Rīgas apkaimēs. Apskatot Daugavas, tās pieteku un atteku — Zunda kanāla, Mazās Daugavas, Bieķengrāvja, Mārupītes, Kīleveina grāvja un citu ūdenstilpņu lomu Rīgas apkaimju — Ķīpsalas, Lucavsalas, Torņakalna un Dzirciema pilsētainavā, dalībnieki jau pirmajās vasaras universitātes dienās secināja, ka atšķirībā no citām Eiropas pilsētām Rīgas akvatorijas potenciāls, ko veido dažāda mēroga un rakstura ūdensmalas gandrīz 500 km garumā, pagaidām nav pietiekami efektīvi un vispusīgi izmantots.

Vai vēlme doties nesteidzīgā pastaigā gar krastmalu, apiet apkārt salai, izvizināties ar laivu un pietauvot to krastā ir utopiska ideja vai mūsu tiesības un stratēģiska iespēja atvērt Rīgas ūdenstelpu ainavas publiskām funkcijām? Kā nodrošināt pieeju krastmalām, saudzējot un izceļot to bioloģisko daudzveidību? Kāda ir universitāšu kā zināšanu centru loma pilsētu attīstības scenārijos? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kas izskanējuši darba grupās, kā arī studentu un profesoru piedāvātos praktiskos risinājumus esošajam pilsētas centram pakārtoto daudzfunkcionālo vietējo centru attīstībai varēs uzzināt un ieraudzīt RTU arhitektu vasaras universitātes noslēguma prezentācijās un diskusijā.

 

RTU arhitektu vasaras universitātes noslēguma prezentācijas un diskusija notiks 4. augustā no plkst. 14.00 Zunda dārzā, Durbes ielā 2, Rīgā.