Katrīna Marta Peizuma — «Būvmateriālu laboratorija un neuzbūvētās arhitektūras muzejs Eksportostā»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras maģistra programmu absolvējuši pirmie jaunie arhitekti kopš Arhitektūras un dizaina institūta (ADI) izveides. Maģistra darbi šogad pievēršas tehnisku un specifisku būvju risināšanai.

Ziņas Elīna Lībiete 24. aprīlis, 2024

RTU ADI Arhitektūras programmu šogad absolvējuši 33 jaunie arhitekti. Neierasts liels diplomdarbu skaits veltīts tehnisku un funkcionāli specifisku ēku projektēšanai — darbos risinātas Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza būves, futbola stadions bijušajā lidlaukā «Spilve», industriālā parka loģistikas centrs, un pat kodolspēkstacijas pētniecības centrs Irbenē. Savukārt Daniils Klekers ir pievērsies pilsētu atjaunošanai pēc katastrofām, diplomdarbā izstrādājot Borodjankas mikrorajona revitalizācijas projektu Ukrainā.

Kā ierasts, daudzi jaunie arhitekti strādā ar vēsturiskās un industriālās arhitektūras reģenerāciju. Šogad izstrādāti projekti Zēberga iesala fabrikai, «Staburadzes» fabrikai un Līgatnes papīrfabrikai. Īpaši izceļama Lauras Bidzānes veidotā Latvijas Dzelzceļa muzeja teritorijas attīstības vīzija, kas ietver jaunu muzeja apjomu, vagonu parku, darbnīcu zonu un kopienas dārzu. Danna Degle izstrādājusi šobrīd atdzimstošā Vidzemes tirgus dzīvināšanas vīziju, piedāvājot trīs intervences — iekškvartāla telpu organizējošu labiekārtojuma platformu, daudzfunkcionālu tirgus laukumu un kopmājošanas CLT moduļu dzīvojamo ēku. Savukārt Jurija Eisaka diplomdarbā piedāvāts attīstības priekšlikums Rīgas industriālajam kvartālam starp Valmieras, Vagonu, Bruņenieku un Matīsa ielām.

Intriģējošs ir arī Katrīnas Martas Peizumas pētījums «20. gs. deindustriālā arhitektūras mantojuma eksperimentālā saglabāšana aprites ekonomikā» un diplomdarbā piedāvātā vīzija par būvmateriālu laboratoriju un neuzbūvētās arhitektūras muzeju Eksportostā. Darbs apvieno neērtā mantojuma saglabāšanu un apritīgas projektēšanas principus. Autores mērķis ir radīt kontrakultūras pieminekli, atkalizmantojot bijušo ostas noliktavu ar unikālu arhitektonisko raksturo kā objektu ar saimnieciskām, ražošanas, pētniecības, izglītības un ekspozīcijas funkcijām.

Lai arī diplomprojektu izstāde ADI telpās jau ir noslēgusies, ar visiem absolventu darbiem iespējams iepazīties digitālajā gadagrāmatā «Sapņu struktūras». Savukārt iepriekšējo gadu diplomprojektus iespējams apskatīt Ogres Valsts ģimnāzijā, kur līdz maija vidum atradīsies ceļojošā izstāde «Jaunie arhitekti — Latvijai». Starp izstādītajiem darbiem ir arī Rūda Rubeņa izstrādātais projekts Ogres centrālās bibliotēkas jaunbūvei, kas nepilnu četru gadu laikā no diplomdarba kļuvis par reālu, nozīmīgu un apbalvotu būvi.

 

Šis jauno arhitektu izlaidums iezīmē desmit gadu jubileju ēkai, kuru kā pirmo renovēto ēku RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā atklāja 2013. gadā un kurā mājvietu rada toreizējā RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts. Desmit gadus arhitekti, dizaineri un tekstilnieki ir bijuši draudzīgi kaimiņi, bet kopš 2024. gada janvāra, kad, apvienojot Arhitektūras fakultāti un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūtu, tika izveidots ADI, ir kļuvuši par ciešiem sabiedrotajiem. ADI direktore Māra Liepa–Zemeša ir pārliecināta, ka ciešāka arhitektu, dizaineru un tekstilnieku sadarbība rezultēties starpdisciplināros projektos, kuru īstenošanā varēs piedalīties arī inženieri un citu nozaru pārstāvji.