Attēls — «Teika»

Latvijas pašvaldību pulkam, kas pēdējo gadu laikā ir lēmušas par labu jaunai pilsētas vai novada grafiskajai vizuālajai identitātei, pievienojies arī Talsu novads. Vizuālās identitātes autori ir dizaina studija «Teika», kas izceļ esošās Talsu novada vērtības un simbolus.

Ziņas Fold 28. augusts, 2019

Talsu novada zīmola izstrāde tika uzsākta jau pērnā gada martā, kad, pašvaldībai nonākot pie lēmuma par jaunas Talsu mājaslapas nepieciešamību, aktualizējās arī vajadzība pēc skaidras, vienotas novada vizuālās identitātes. Darbam tikai piesaistīta stratēģiskās komunikācijas eksperte Liene Kupča, kura trīs mēnešu garumā veica intervijas ar novada iedzīvotājiem, definējot trīs Talsu zīmola pamatbalstus — drosmi, jēgpilnumu un cilvēcību. «Veidojot zīmolu Talsu novadam, mūsu komandai svarīgi bija izprast notiekošo un arī pamainīt perspektīvu, pacelties virs ikdienības, lai atrastu, ieraudzītu, sistematizētu vienojošās vērtības, kuras neapzināti, bet klātesoši veido domāšanu un darīšanu Talsu novadā; vērtības, kuras varam izstāstīt citiem — viesiem, sadarbības partneriem, investoriem, potenciālajiem iedzīvotājiem,» stāsta Liene.

Pie Talsu novada vērtību iedzīvināšanas vizuālā veidola strādāja dizaina studija «Teika». Tās grafikas dizainers Jānis Tiltiņš atzīst, ka veidot grafisko identitāti veselam novadam, kas sastāv no četrām pilsētām un 14 pagastiem, ir izaicinājums: «Tik lielam un daudzveidīgam novadam gadās fokusēt visu spēku centrā un pazaudēt mazākos spēlētājus, tāpēc, veidojot jauno zīmolu, atradām veidus, kā mazākie pagasti un pilsētas katra ar savu raksturu veido jauno novada audeklu. Piešķirot katram savu krāsu kodu un raksta elementu, rādām novadu kā vienotu sistēmu, komunikācijā saliedēti iekļaujot arī visas atbildības jomas — izglītību, kultūru, sportu, transportu un citas.»

Novada logo ir tradicionālā, ierastā Talsu saulīte, kas pielietota jaunā veidolā un krāsu gammā. Krāsu palete katrai pilsētai un pagastam veidota, ņemot vērā vietas vēsturi, heraldiku, simbolus un vērtības. Līdztekus novada kopējam logo vizuālās identitātes pamatelements ir pilsētu un pagastu tematiskās, informatīvās un lokāciju piktogrammas, kas ietver novada vērtības, piederību un jau plaši lietotus un zināmus simbolus. Atsevišķās piktogrammas veido novada rakstu, kas atsaucas uz tradicionālo novada simbolu — Talsu brunci. «Piktogrammu raksts apvieno Talsu novadam būtiskos un raksturīgos elementus grafiskā tīklā, kas izmantojams dažnedažādos veidos digitālajā vidē, pilsētvidē, interjerā un drukas materiālos. Visbiežāk tas kalpo kā fons vai papildinošs raksts. Simbolu sniegtās iespējas ir bezgalīgas,» komentē dizaina studija «Teika».

Lai atvieglotu zīmola ieviešanu dzīvē, izstrādāta stila grāmata, kas apkopo vizuālās identitāes lietojuma vadlīnijas; sadarbībā ar pašvaldību rīkotas zīmola idejas skaidrojuma un prakstiskā pielietojuma meistardarbnīcas.