Publicitātes attēls

Nupat Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāti (RTU AF) pirmo reizi attālinātā režīmā absolvēja 30 jaunie arhitekti. Diplomprojektos aptverts plašs tēmu loks — kultūras mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga attīstība, jaunbūves un kompleksi teritoriju attīstības plānojumi.

Ziņas Fold 9. marts, 2021

Lai arī tradicionāli RTU AF absolventu izlaidums pulcē plašu apmeklētāju loku gada sākumā, pandēmijas ieviestu korekciju dēļ jauno arhitektu metiens šoreiz tika atzīmēts 1. martā — ar «Zoom» izlaidumu, virtuālu izstādi un digitālu gadagrāmatu. Dekāns Uģis Bratuškins gan atzīmē: «Distancēšanās un jaunā realitāte nav atstājusi pārlieku lielu ietekmi uz absolventu risinātajām vides veidošanas tēmām ne izpētes, ne risinājumu daļā.» Toties šī gada arhitektu kurss izceļas ar pievēršanos lokālām aktualitātēm — diplomprojektos risināti tādi «karstie kartupeļi» kā Anniņmuižas teritorija un bijušās LPSR Centrālkomitejas ēka.

 

Kā ierasts, tieši vēsturiskā mantojuma reģenerācija ir viena no visplašāk pārstāvētajām tēmām diplomprojektu vidū. Undīne Poriņa un Pēteris Lapiņš sniedz pārliecinošu vīziju par Rīgas eļļas spiestuves industriālās teritorijas adaptīvo atjaunošanu, pēc iespējas saglabājot vēsturisko substanci un veidojot jaunu Torņakalna apkaimes centru. Savukārt Jānis Lielmanis ir pievērsies Rīgas Centrāltirgus areālam, atjaunojot tā nozīmi pilsētas kopējā audumā un pielāgojot to mūsdienīgākam skatījumam uz tirdzniecības objektiem.

Starp laikmetīgākajiem šī gada absolventu piedāvājumiem ir Jēkaba Šmita diplomprojekts par Ogres bijušā tautas nama revitalizāciju. Viņa vīzijā šobrīd nolaistā vēsturiskā ēka pielāgota jauniešu centra izveidei, aktīvai atpūtai attīstot arī pieguļošo ārtelpu. Ar mūsdienīgu pieeju izceļas arī Beatrises Šteinas piedāvātā publiskā daudzfunkcionālā atkritumu reģenerācijas stacija, kas, izmantojot optimizācijas, modularitātes un hibridizācijas pamatprincipus, sniedz efektīvu un ilgtspējīgu risinājumu augošajai atkritumu pārstrādes problēmai.

Ar visiem Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes absolventu diplomdarbiem iespējams iepazīties virtuālajā izstādē un digitālajā gadagrāmatā. Lai arī maģistra darbi ir izstādīti fakultātes telpās Ķīpsalas ielā 6, universitāte aicina apmeklētājus izvērtēt nepieciešamību izstādi aplūkot klātienē un lūdz ievērot epidemioloģiskos drošības pasākumus.