Foto — Oskars Artūrs Upenieks

24. septembra ārkārtas sēdē valdība apstiprināja vairākus Kultūras ministrijas prioritāros pasākumus nākamā gada valsts budžeta palielināšanai kultūras jomā. Finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā tika piešķirts arī kultūrizglītības programmas «Latvijas skolas soma» norišu turpināšanai 2022. gadā.

Ziņas Fold 6. oktobris, 2021

Pagājušajā nedēļā kultūrizglītības programmas «Latvijas skolas soma» koordinatori pašvaldībās un skolās tikās informatīvā tiešsaistes seminārā, lai pārrunātu programmas aktualitātes, pieredzi un izaicinājumus, kā arī iepazītos ar jaunāko kultūras norišu piedāvājumu. Programmas īstenotāji gan skolās, gan kultūras iestādēs atzina, ka Latvijas valsts simtgades programmā aizsāktā iniciatīva sākotnēji raisīja jautājumus par tās praktisko norisi, nozīmi un vietu mācību procesā, tomēr, uzsākot ceturto īstenošanas gadu, «Latvijas skolas soma» kļuvusi par nozīmīgu kultūrizglītības procesa sastāvdaļu.

 

2020./2021. mācību gadā arī «Latvijas skolas somai» nācās rēķināties ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, kas liedza pilnībā īstenot tās sākotnējo ieceri — radīt iespēju skolēniem pieredzēt Latvijas mākslas un kultūras norises klātienē. Tomēr Covid-19 pandēmija neapturēja programmas īstenošanu, tieši otrādi — kopš 2020. gada novembra programmā tika iekļautas arī digitālās un tiešsaistes norises, kas palīdzēja padarīt mācību procesu daudzveidīgāku un emocionāli atbalstīt skolēnus un skolotājus. Kultūras nozares pārstāvji strauji pielāgojās situācijai un, meklējot jaunus risinājumus, spēja izveidot kvalitatīvas kultūras norises, kas pieejamas digitāli. Tāpat digitālajai videi tika adaptētas jau esošas klātienes norises. Vienlaikus nemainīgas saglabājās kvalitātes prasības un atbilstība programmas saturam.

 

«Pārejot uz attālinātu mācību procesu, skolotāji un skolēni piedzīvoja ne mazums izaicinājumu, tomēr kultūras norišu pieejamība digitāli ātri tika apjausta kā iespēja saglabāt skolēniem iespēju gūt nu jau ierastās un tik nepieciešamās kultūras un mākslas pieredzes. Digitālās kultūras norises stingro epidemioloģisko ierobežojumu apstākļos deva iespēju skolēniem virtuāli pabūt no mācību iestādes attālās kultūras iestādēs, kā arī pieredzēt vēl daudzveidīgāku kultūras norišu klāstu nekā iepriekš. Esam gandarīti, ka 2021. gada pavasara semestrī notikušas apmēram 6000 kultūras norises, aptverot ne vien 93% skolēnu, bet daudzos gadījumos sasniedzot arī viņu ģimenes,» stāsta programmas «Latvijas skolas soma» vadītāja Aija Tūna.

 

Arī šobrīd programmā aizvien tiek papildināts digitālo kultūras norišu piedāvājums. Digitāli pieejamas jaunākās Latvijas filmas, kā arī top īpaši skolēniem veidotas muzejpedagoģiskās nodarbības, teātra izrāžu tiešsaistes versijas, audioizrādes un citas daudzveidīgas kultūras norises.

 

Kultūrizglītības programmas «Latvijas skolas soma» mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam no vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem vismaz reizi katrā mācību semestrī iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norisēs, sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Programma aptver izglītības iestādes, kas klātienē īsteno pamata un vidējās vispārējās un profesionālās, t. sk., speciālās izglītības programmas.