Attēls — FOLD

Kultūras ministrija (KM) līdz 21. oktobrim aicina balvai pieteikt augstākos dažādu jomu sasniegumus Latvijas kultūrā. Izcilības apbalvojumam var izvirzīt juridiskas personas, valsts un pašvaldības institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar kultūras procesu nodrošināšanu, kā arī KM nozaru konsultatīvās padomes.

Ziņas Fold 3. oktobris, 2022

Apbalvojuma pasniegšanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā.

 

Uz Izcilības balvu kultūrā var pretendēt fiziskas un juridiskas personas vai šādu personu apvienības, kuru individuālais vai kolektīvais starptautiska mēroga veikums vai sasniegums kādā no kultūras jomām — literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, kino, vizuālajā mākslā, dizainā, arhitektūrā, mūzikā, dejā, kultūras mantojumā, kā arī vairāku kultūras apakšnozaru vai kultūras un citas nozares mijiedarbē — atbilst sekojošiem kritērijiem:

  • iegūts apbalvojums starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos u.c. profesionāla novērtējuma pasākumos kultūras jomā,
  • Latvijas mākslinieku vai kolektīvu veikums (viesizrādes, izstādes u.c. pasākumi) guvis plašu rezonansi ārzemēs, veicinājis Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtības apziņu Latvijas sabiedrībā,
  • starptautiska mēroga izcils veikums Latvijā piesaistījis plašu starptautisku uzmanību un radījis rezonansi pasaulē, veicinot Latvijas un ārvalstu kultūras telpu sadarbību un mijiedarbību.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 21. oktobra plkst. 16.00, nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi — DEFAULT@90000042963 — vai uz e–pastu pasts@km.gov.lv ar norādi «Pieteikums Izcilības balvai kultūrā», ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 

Pretendentu pieteikumus atbilstoši apbalvojuma nolikumā noteiktajam izvērtēs Nacionālā kultūras padome. Apbalvojumus, toskait 7000 eiro pēc nodokļu nomaksas katrs no trim izcilniekiem saņems īpašā Izcilības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonijā, kuru KM organizē sadarbībā ar tās pārziņā esošajām augstskolām un citām iestādēm.

 

Konkursa nolikums pieejams KM mājaslapā.