Publicitātes attēls

Šo ceturtdien, 24. novembrī, dizaineres Lības Bērziņas vadībā norisināsies Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) rīkota darbnīca «Universālais dizains pieejamai un ilgtspējīgai videi». Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar septiņiem universālā dizaina pamatprincipiem, ko ievērojot, varam veidot ikvienam draudzīgu vidi, produktus un pakalpojumus.

Ziņas Fold 22. novembris, 2022

Universālais dizains ir pieejamas, drošas un humānas vides veidošana, kurā komfortabli jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz iespējamajām uztveres vai veselības problēmām. Tas ir tāds produktu, vides un pakalpojumu dizains, kuru cik vien iespējams bez pielāgošanas vai īpašā dizaina nepieciešamības var izmantot visi cilvēki. Latvijā universālā dizaina principi tikai pamazām kļūst par arhitektūras, dizaina un vides plānošanas neatņemamu sastāvdaļu.

 

Lības Bērziņas vadībā darbnīcas dalībniekiem būs iespēja caur praktisku darbošanos padziļināti izprast universālā dizaina pamatprincipus, vienlaikus iepazīstot arī izstādi «Dekoloniālās ekoloģijas. Saprast postkoloniālo pēc sociālisma» no cita skatpunkta. Pasākums notiks 24. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Mākslas telpā Kungu ielā 3.

 

Interesenti aicināti iepriekš pieteikties dalībai darbnīcā, rakstot uz e–pasta adresi berzina.liba@gmail.com vai sazinoties pa tālruni 28649014. Piesakoties norādiet vārdu, uzvārdu, institūciju vai organizāciju, kuru pārstāvat, un kontaktinformāciju. LLMC īpaši aicina pieteikties cilvēkus ar invaliditāti un dažādu jomu profesionāļus, kuri ikdienā saskaras ar pakalpojumu vides veidošanu, piemēram, dizainerus, kā arī muzeju un citu kultūras institūciju darbiniekus.

 

Lība Bērziņa ir iekļaušanas eksperte, izglītotāja un dizainere. Viņai ir ilggadēja pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem dažādās vidēs — dienas centros, nometnēs, muzejos, neformālās izglītības projektos un citur. Lība ir ieguvusi bakalaura grādu mākslā ar grafikas dizainera kvalifikāciju Latvijas Universitātē un maģistra grādu mākslas terapijā Rīgas Stradiņa universitātē. Šobrīd viņa studē funkcionālo dizainu maģistrantūras programmā Latvijas Mākslas akadēmijā. Lība ir organizācijas «Colorize» dibinātāja, kuras galvenais mērķis ir iekļaujošas kultūras un mākslas vides veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Radošā darbnīca ir daļa no Latvijas Laikmetīgās mākslas centra izstādes «Dekoloniālās ekoloģijas» publiskās programmas, kas veltīta pieejamības un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Ar mērķi stiprināt iekļaujošu sabiedrību publiskās programmas notikumi veidoti, lai izstādi pieredzētu arī cilvēki, kuriem kultūras pasākumu apmeklēšana ir apgrūtināta vides nepieejamības vai sociālās atstumtības dēļ. Pasākumi top ar programmas «Radošā Eiropa» projekta «Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām» atbalstu.