«radi!» vizuālā identitāte — «Matka»

«radi!» kustība jau piekto gadu pēc kārtas aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. Radošās darbības nedēļā no 9.–15. martam tiek plānota daudzpusīga pasākumu programma dažādām mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju sadarbības piemēriem.

Ziņas Fold 30. janvāris, 2015

«radi!» kā sociāli proaktīvas kustības virsmērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus. «radi!» komanda 2015. gadā turpinās aktualizēt tēmu par radošo industriju kompetenču pārnesi citās sabiedrībai nozīmīgās jomās, lai Latvijas iedzīvotāji kļūtu gudrāki plānotāji, prasmīgāki inovatori, netradicionālu pieeju celmlauži un radošā potenciāla izmantotāji starpnozaru sadarbībā. 2014. gadā aizsāktie tematiskie virzieni, akcentējot dizainu un dizaina domāšanu kā efektīvu instrumentu jaunu partnerību veidošanai, veido nozīmīgu tiltu uz 2015. gadā plānotajiem centrālajiem notikumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu kontekstā.

«radi!2015» mērķis ir iepazīstināt, iesaistīt un radīt jaunas zināšanas Latvijas sabiedrībā par:

  • radošo industriju sektora attīstību;
  • kultūras un radošo industriju pārneses procesiem, veidojot sadarbības ar citām nozarēm;
  • dizaina domāšanas kā praktiska instrumenta izmantošanas iespējām;
  • veidiem, kā stimulēt jaunu starpdisciplināru partnerību veidošanos kontekstā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm.

«radi!2015» galvenie notikumi

11–12. martā Rīgā notiks starptautiska konference «Kultūras un radošo industriju pārneses process», kuru īsteno Kultūras ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Konferencē ar praktiskiem piemēriem tiks parādīta kultūras un radošo industriju ietekme un tās pievienotā vērtība citās tautsaimniecības nozarēs, tostarp, ekonomikā, inovāciju attīstībā, izglītībā, ilgtspējīgā pilsētvides un reģionālajā attīstībā u. c. Piedalīties konferencē klātienē būs iespējams tikai iepriekš reģistrējoties, savukārt tiešsaistē tā pieejama ikvienam interesentam.

Savukārt 12.–13. martā Rīgā norisināsies starptautiska konference «Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība», kuru īsteno Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Konferencē tiks aktualizēta diskusija par kultūrvēsturiskās vides attīstības kvalitāti un mūsdienu arhitektūras un dizaina lomu esošo vērtību papildināšanā un izcelšanā.

13. martā noritēs starptautisks forums «Skola digitālajā laikmetā». Foruma mērķis ir meklēt atbildes uz jautājumiem, kādai ir jābūt skolai 21. gadsimtā un kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā. Forumu īsteno Britu padome Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO, RIIMC un citiem sadarbības partneriem.

Arī Latvijas laikmetīgā dizaina ekspozīciju cikla «Dizaina manifestācija» trīs izstādes «Reputācija», «Humanizācija» un «Informācija» piedalās «radi!2015» nedēļas programmā.

Visas «radi!2015» nedēļas garumā norisināsies diskusijas, semināri un darbnīcas, domnīcas, starpdisciplināras sadarbības piemēru demonstrēšana, nedēļas centrālo notikumu satelītpasākumi, projekti un citas ērti praktizējamas kopā–domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas.

Aicinājums iesaistīties

Radošās darbības nedēļas organizatori un sadarbības partneri aicina ikvienu interesentu, neformālu iedzīvotāju grupu, institūciju, iestādi, organizāciju, uzņēmumu Rīgā un visos Latvijas reģionos pievienoties «radi!» kustībai. Ja Tev ir ideja, kas atbilst šīs kustības koncepcijai, kā arī iespējas un resursi to īstenot, pievienojies «radi!» domubiedru platformai, bagātinot Radošās darbības nedēļas 2015. gada programmu un mūsu kopīgo spēku. Organizatoru komanda ir atvērta jaunām partnerībām starp cilvēkiem, organizācijām, disciplīnām, novadiem un idejām par to, kā radošās nozares sniedz ieguldījumu sabiedrības dzīves uzlabošanā un attīstīšanā visdažādākajās jomās.

Lai pieteiktu dalību, jāaizpilda «radi!2015» notikuma pieteikuma anketa, kas jānosūta uz e–pastu radilatvia@gmail.com. Pieteikumus ir iespējams iesniegt līdz 2015. gada 20. februārim.

«radi!» attīstība nākotnē

Kopš «radi!2014» ir realizēts radošo partnerību pilotprojekts «Ra–Pa–Pro», kurā ir iesaistījušās 10 Latvijas profesionālās kultūras un mākslas vidusskolas ar sociālajiem partneriem Rīgā un Latvijas reģionos. Vienlaikus Radošās darbības nedēļas «radi!2015» laikā tiks aktualizēts jautājums par šīs sociālās kustības tālejošāku virzību nākotnē, aicinot piedalīties kopīgā diskusijā par «radi!» galvenajiem izaicinājumiem un uzdevumiem kā sociālai platformai nākamajos piecos gados, «radi!» partnerībām ilgtermiņa projektos, «radi!» pasākumu formātu visa gada garumā, kā arī to, vai «radi!» iniciatīva kā sociāla platforma nākotnē spēs būt iedarbīgs rīks, lai paplašinātu viedokļu līderu un sabiedrības zināšanas un izpratni par radošumu, nenonivelējot šo jēdzienu.

 

«radi!2015» organizē: Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. «radi!2015» stratēģiskie partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, EUNIC, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts, Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā. Plašāka informācija par «radi!2015» koncepciju un programmu atrodama radošās darbības nedēļas mājaslapā.