Kultūras ministrija izsludinājusi atklātu konkursu uz Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku.

Ziņas Fold 25. novembris, 2015

Galvenie darba pienākumi:

 • apzināt, apkopot, analizēt un sniegt vadībai, citām ministrijas struktūrvienībām un pašvaldību institūcijām nepieciešamo informāciju un materiālus par radošo industriju attīstības procesiem valstī un pasaulē;
 • savas kompetences ietvaros piedalīties valsts kultūrpolitikas plānošanā radošo industriju jomā;
 • savas kompetences ietvaros izvērtēt un sniegt atzinumus par citu ministriju sagatavotajiem politikas dokumentu un normatīvo aktu projektiem, kas skar radošo industriju politiku;
 • veidot kontaktus un koordinēt sadarbību ar citu valstu kompetentajām institūcijām Latvijas radošo industriju atbalstam un attīstībai;
 • sniegt priekšlikumus darba grupu izveidei, piesaistīt ekspertus, nodaļas vadītāja uzdevumā organizēt sanāksmes amata kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
 • koordinēt projektu, t.sk. starptautisku projektu, īstenošanu radošo industriju jomā.

Konkursā aicinātas piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • darba pieredze publiskajā pārvaldē;
 • darba pieredze radošo industriju jomā vai radošo industriju projektos tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • datora lietošanas prasmes (MS Office, internets);
 • labas angļu valodas zināšanas (mutvārdu saziņas prasmēs vismaz B2 līmenis);
 • labas zināšanas un izpratne par radošajām industrijām un to attīstības jautājumiem;
 • izpratne par valsts kultūrpolitiku un tās plānošanu, labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Kultūras ministrija piedāvā:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darbavietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36. saime «Politikas plānošana», II līmenis, 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 636 līdz 994 eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2. decembrim jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 02.12.2015.), vai elektroniski uz e–pastu: pasts@km.gov.lv ar norādi «Vārds, Uzvārds pieteikums Radošo industriju vecākā referenta vakancei» šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • amata pretendenta aptaujas lapa;
 • apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.