Attēls — FOLD

Kultūras ministrija izsludinājusi konkursu «Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā», kura galvenais mērķis ir nodrošināt dizaina kontaktpunkta izveidi un darbību, lai sekmētu Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un iesaistītu pēc iespējas plašāku dizaina ekosistēmas dalībnieku loku. Pretendenti aicināti pieteikties līdz šī gada 27. augustam.

Ziņas Fold 26. jūlijs, 2018

Kultūras ministrijas konkursa «Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dizaina jomā» mērķis ir atrast pretendentu, kura pienākums būtu nodrošināt sekmīgu dizaina kontaktpunkta izveidi un darbību. Lai to panāktu, konkursa uzvarētājam būs jānodrošina aktuālās informācijas dizaina nozarē apkopošana un publicēšana vienotā platformā un sociālajos tīklos, iekļaujot ziņas par dizaineriem, ekspertiem, uzņēmumiem, organizācijām, biedrībām, atbalsta fondiem, konkursiem, augstskolām, studiju programmām, tālākizglītības iespējām un citām tēmām. Tāpat dizaina kontaktpunkta pārziņā būs konsultāciju sniegšana dizaineriem, uzņēmējiem, studentiem un citiem interesentiem par dažādu finanšu atbalsta instrumentu pieejamību, dizaina tālākizglītības iespējām, dizaina profesionāļu un uzņēmumu darbību, starptautiskām dizaina organizācijām, asociācijām un starptautiskās tīklošanās iespējām utt. Paredzēts, ka dizaina kontaktpunkts apkopos informāciju par Eiropas valstu pieredzi, apstrādās un publicēs informāciju, balstoties uz pieejamo statistiku, sadarbībā ar Radošo industriju inkubatoru un citiem dizaina ekosistēmas dalībniekiem veidos sabiedrības izpratni par aktuālajiem dizaina procesiem un dizaina domāšanas pielietošanu dažādās jomās, regulāri organizējot lekcijas, diskusijas, dizaina domāšanas darbnīcas utt. Dizaina kontaktpunktam būs jāpārstāv Latvijas dizaina ekosistēmas intereses ārvalstīs, veidojot sadarbību un jaunas partnerības nacionālā un starptautiskā līmenī, tostarp ar Baltijas un Ziemeļvalstu partneriem.

Pārvaldes uzdevumu veikšanas laiks ir 3 gadi.

Konkursā var piedalīties juridiskas personas, kas darbojas radošo industriju jomā ne mazāk kā trīs gadus un īstenojušas vismaz divus konkursa uzdevumam līdzīgus projektus dizaina jomā pēdējo trīs gadu laikā. Pretendents nedrīkst būt pasludināts par maksātnespējīgu, tam nedrīkst būt nodokļu parādu vai jebkāda veida finansiālu pārkāpumu.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018. gada 27. augusta plkst. 17.00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu — K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV–1364 (pasta zīmogs — 2018. gada 27. augusts), vai nosūtot elektroniski uz e–pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumi Kultūras ministrijā tiks izskatīti ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330243 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkursa nolikums un citi saistošie dokumenti pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā.