Attēls — Eltons Kūns

Izsludināts sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) tapušais konkurss «Kim? Open Call Pilot 2021». Jaunie mākslinieki, kas šobrīd studē kādā no LMA maģistra programmām, var pieteikt savu izstādes, performatīvās programmas vai izdevuma ideju. Konkursā tiks noskaidrots viens autors vai autoru kolektīvs, kura ideja tiks realizēta.

Ziņas Fold 5. marts, 2021

«Kim» misija ir jaunu autoru, kā arī mākslas izpausmju atklāšana un radošo indivīdu atbalstīšana, stiprinot to mākslinieciskās izteiksmes veidus un konceptu artikulāciju, vienlaicīgi veicinot to pamanāmību un tālākas radošās karjeras izaugsmi lokālā, reģionālā un starptautiskā mērogā. «Kim? Open Call Pilot 2021» mērķis ir veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un ar to saistīto procesu attīstību un pamanāmību jau mākslas izglītības sistēmas ietvaros, sniedzot fokusētu uzmanību un kuratoriālo ekspertīzi, kā arī aizsākot dialogu starp autoru / autoru kolektīvu un kuratoru /mākslas institūciju.

 

Konkursa rezultātā sešu mēnešu garā periodā tiks precizēta un attīstīta neatkarīga mākslinieciskā pozīcija un radošā ideja (t.sk. tās aktualitāte, jautājumi, references), kā arī atrasts piemērotākais veids un mākslinieciskie izpausmes līdzekļi idejas īstenošanai. Papildus tam konkursa uzvarētājs saņems konsultācijas, kas palīdzēs veidot autora portfolio, radošās darbības aprakstus un dokumentāciju, kā arī iegūs praktiskus ieteikumus sadarbības veidošanai ar kuratoriem, kritiķiem un kolekcionāriem lokālā un starptautiskā mērogā.

 

Lai piedalītos konkursā, līdz 28. martam sūti savu pieteikumu uz kim@kim.lv, kā tēmu norādot «Kim? Open Call Pilot 2021».

 

Pieteikumā jāiekļauj:

  • idejas vai radošā pētījuma koncepta apraksts latviešu valodā (koncepcijas izklāsts līdz vienai A4 lappusei),
  • dalībnieki, programma un skices vai vizuālas references,
  • radošās prakses portfolio (t.sk. CV un īss biogrāfijas apraksts),
  • budžeta piezīmes vai komentāri.

 

«Kim? Open Call Pilot 2021» nodrošina:

  • «Kim?» kuratoriālo ekspertīzi, iesaisti un atbalstu projekta izstrādes un tā norises laikā,
  • idejas īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti,
  • labiekārtotu izstādes telpu (100 kv.m.),
  • zinoša LMA tehniskā personāla atbalstu un darbaspēku notikuma realizēšanā,
  • efektīvu «Kim?» un LMA preses un komunikācijas stratēģiju lokālā un starptautiskā mērogā.

 

«Kim? Open Call» iniciatīva radās 2016. gadā ar mērķi veicināt daudzsološu un talantīgu mākslinieku un kuratoru savlaicīgu atklāšanu, nodrošinot pēc iespējas labākus priekšnosacījumus un ietvaru viņu radošās ieceres veiksmīgai īstenošanai. Iepriekšējie «Kim? Open Call» laureāti ir mākslinieki Jānis Krauklis, Toms Harjo, Jānis Dzirnieks, kā arī kuratore Laura Brokāne. Vairāk informācijas par konkursu — «Kim?» mājaslapā.