Publicitātes attēls

No 2019. gada darbu ir uzsācis Baltijas Kultūras fonds, kas paredzēts kopīgiem kultūras projektiem starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Turpmāk ik gadu tiks izsludināts projektu konkurss, kuram šogad pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 20. maijs.

Atbalsts Fold 18. janvāris, 2019

2018. gada 8. jūlijā triju Baltijas valstu kultūras ministri parakstīja līgumu par Baltijas Kultūras fonda dibināšanu. Fonda mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību un stiprināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kultūras starptautisko atpazīstamību, īstenojot kopīgus kultūras projektus un pasākumus, lai panāktu lielāku starptautisko ietekmi. Turpmāk ik gadu tiks izsludināts kultūras projektu konkurss, šogad pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 20. maijs.

Baltijas Kultūras fonds atbalstīs profesionālus pasākumus un projektus arhitektūrā, vizuālajā mākslā, dizainā, literatūrā, mūzikā, skatuves mākslā, bibliotēku, muzeju un arhīvu nozarēs, kā arī finansēs starpdisciplinārus projektus.

Fonda prioritāte ir atbalstīt jaunus, vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus, kuros galvenā uzmanība pievērsta Baltijas reģionam, kā arī pasākumus, kas veicina kultūras internacionalizāciju.

Finansējums vienam projektam noteikts 25 000 līdz 100 000 eiro apmērā, un finansējuma saņēmējam būs jānodrošina vismaz 20% pašfinansējums. Uz atbalstu varēs pretendēt tikai Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas juridiskās personas. Katra projekta vadošajam partnerim ir jāpiesaista partneri no visām trim Baltijas valstīm.

Projektu pieteikumus vērtēs sešu pārstāvju ekspertu komisija, pārstāvot dažādas kultūras jomas. Ekspertu komisija tiek iecelta uz trīs gadiem. Katru valsti komisijā pārstāv divi komisijas locekļi.

Fonds tiek pārvaldīts ar triju Baltijas valstu kultūrkapitāla fondu starpniecību, pamatojoties uz trīs gadu rotāciju. Igaunijas Kultūras fonds tā priekšsēdētājas Kertu Saksas (Kertu Saks) vadībā ir pirmais, kas uzsāk fonda darbības nodrošināšanu.

Katra Baltijas valsts ik gadu fondā ieguldīs 100 000 eiro. Fonds plāno pieņemt arī ziedojumus. Kā pirmais mērķziedojums, ko saņems Baltijas Kultūras fonds, minams Ziemeļvalstu Ministru padomes ziedojums 100 000 eiro apmērā. Ziedojums paredzēts kopīgu kultūras veicināšanas un apmaiņas pasākumu īstenošanai Ziemeļvalstīs.

 

Baltijas Kultūras fonda darba valoda ir angļu valoda. Plašāka informācija pieejama programmas mājaslapā.