Rīgas domes publicitātes foto

5. jūlija Ministru Kabineta sēdē apstiprināts Kultūras ministrijas (KM) izstrādātais Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta īstenošanas modelis, kas paredz šoruden izsludināt starptautisku metu konkursu un pabeigt koncertzāles būvniecību līdz 2029. gadam.

Ziņas Fold 6. jūlijs, 2022

Jau rakstījām, ka Nacionālā koncertzāle tiks būvēta Rīgas Kongresu nama un tam piegulošo īpašumu teritorijā. Projekta īstenošanai tiks slēgts nodomu protokols starp KM, Rīgas domi un pašvaldības kapitālsabiedrību «Rīgas nami». Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas vadību realizēs Rīgas domes Īpašuma departaments, kas sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību organizēs metu konkursu un projektēšanas uzdevuma un tehniskās specifikācijas izstrādi. Sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību pašvaldība organizēs arī publisko iepirkumu būvprojekta izstrādei.

 

«Nacionālās koncertzāles tapšanas procesā šobrīd ir iezīmēti skaidri attīstības etapi, kas tiks realizēti ciešā sadarbībā ar Rīgas domi. Šis ir ilgi gaidīts notikums, to pavadījušas vairāku gadu desmitus ilgas diskusijas, tomēr tā rezultātu visai sabiedrībai ir jāierauga vēl šajā desmitgadē — mūsu mūzikas kultūrai ir nepieciešama izcila skatuve valsts galvaspilsētā, to gaida un ir pelnījuši visu paaudžu mūziķi un klausītāji,» uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis.

 

Ņemot vērā ģeopolitisko un ekonomisko situāciju pasaulē, pašreiz nav iespējams objektīvi prognozēt koncertzāles izmaksas. Līdz ar to koncertzāles projekta īstenošana nosacīti dalīta trīs posmos, kur katra iepriekšējā posma beigās tiks precizēts nākamajam posmam nepieciešamais finansējums un tā avoti. Pirmā posma — starptautiskā metu konkursa — sagatavošanas un norises laiks ir noteikts līdz 2023. gada jūnijam, paredzot konkursu izsludināt šī gada rudenī. Darbs pie metu konkursa sagatavošanas ir uzsākts, un līdz ar informatīvo ziņojumu valdības sēdē apstiprināts arī valsts budžeta finansējums 490 623 eiro apmērā starptautiskā metu konkursa sagatavošanai. Otrā posma — būvprojekta izstrādes — provizoriskais laiks, tai skaitā sarunu procedūras ar metu konkursa uzvarētāju sagatavošana un norise, būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīzes veikšana, ir paredzēta 2024.– 2025. gadā. Trešā posma, kas ietver vienošanos par būvdarbu realizācijas un finansēšanas kārtību, būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma sagatavošanu un norisi un būvdarbu uzsākšanu, provizoriskais norises laiks ir 2025.–2027. gads. Tiek plānots, ka būvdarbi varētu tikt uzsākti 2027. gadā un ka to veikšanai būs nepieciešami aptuveni divi gadi, attiecīgi būvdarbus pabeidzot 2029. gadā.

 

Plašāka informācija par Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli — KM mājaslapā.

 

Konteksts

Jau ziņots, ka Latvijas Arhitektu savienība (LAS) veica 36 iespējamo Nacionālās akustiskās koncertzāles Rīgā novietņu izvērtēšanu, par piemērotākajām ar vislielāko potenciālu attiecībā uz stratēģisko un pilsētvides attīstību, kā arī ietekmi uz nākotnes sabiedrību izvirzot trīs vietas: Andrejsalu (Andrejostas iela 17), Rīgas Kongresu namu (Krišjāņa Valdemāra iela 5) un Rūpniecības preču tirgus teritoriju. Jāpiebilst, ka Kongresu nama pievienošana izvērtējamo novietņu sarakstam bija Rīgas domes iniciatīva, — ēkas teritorija ir mazāka par LAS noteiktajiem vismaz diviem hektāriem.

 

Arhitektu birojs «Nams», kas izstrādājis arī «Rīgas namu» pasūtīto Kongresu nama pārbūves projektu, 2021. gada gada septembrī veica padziļinātu Kongresu nama izpēti, lai noteiktu, vai Nacionālās koncertzāles telpu un funkcionālā programma ir savienojama ar ierobežojumiem ēkas pārbūvē. Secināts, ka koncertzāles ietilpināšana Rīgas Kongresu nama teritorijā varētu būt iespējama — ar kompromisiem telpu daudzumā un specifikācijā, kā arī iekšējā un ārējā loģistikā —, ja tiek pieļauta Rīgas Kongresu nama paplašināšana. Savukārt paplašināšanas jautājums nav viennozīmīgi vērtējams, ņemot vērā Rīgas Kongresu namam noteikto kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statusu un tā atrašanos pilsētas apstādījumu teritorijā ar būtisku ekoloģisko, telpisko un kultūrvēsturisko nozīmi. Plašāk par kongresu nama iespējamo pārtapšanu koncertzālē iespējams lasīt šeit.