Ilustrācija — FOLD

Process, kuru iesāka «Dizaina iniciatīvas grupa» 2011. gadā, beidzot novedis pie Latvijas Dizaina padomes izveides Kultūras ministrijas ietvaros. Tajā apvienojušies pārstāvji no Latvijas dizaina attīstībā ieinteresētām institūcijām un organizācijām, un šobrīd padomes darba kārtībā ir Dizaina stratēģijas pilnveidošana, lai to drīzumā pievienotu kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.– 2020. gadam «Radošā Latvija».

Teorija Evelīna Ozola 8. jūlijs, 2013

Latvijas Dizaina padomes uzdevums ir koordinēt nozares profesionāļu, valsts institūciju un izglītības iestāžu sadarbību dizaina attīstībā Latvijā. Tā ir konsultatīva rakstura institūcija, kas nozīmē, ka tās dalībnieku zināšanas un pieredze tiek liktas lietā, lai palīdzētu valdībai pieņemt lēmumus, kas ietekmē dizaina nozari kopumā. Jāpiebilst, ka darbs padomē ir brīvprātīgs un netiek apmaksāts.

Darbam padomē savus pārstāvjus deleģējušas dizaina attīstībā ieinteresētās institūcijas un organizācijas, un tās sastāvu apstiprinājusi kultūras ministre Žaneta Jaunzeme–Grende. Par Dizaina padomes priekšsēdētāju ievēlēta Dizaina informācijas centra vadītāja Daina Vītoliņa, bet padomē darbojas: Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs Andrejs Broks un valdes locekle Andra Irbīte, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētā profesore Barbara Ābele, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Banku augstskolas studiju programmas «Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās» direktore un Latvijas modes palātas valdes priekšsēdētāja Dita Danosa, dizainers un arhitekts, «Rīgas krēslu fabrikas» valdes priekšsēdētājs Aldis Circenis, kā arī pārstāvji no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Valsts kultūrkapitāla fonda, biznesa inkubatora «Creative Andrejsala», uzņēmējdarbības vides. Nozares mediju FOLD Dizaina padomē pārstāv grafikas dizaineris Edgars Zvirgzdiņš.

Pirmais uzdevums — Dizaina stratēģijas izveide

Jaundibinātā Latvijas Dizaina padome sanākusi uz jau divām darba sesijām, un šodien tiekas trešo reizi, jo norit intensīvs darbs pie Dizaina stratēģijas 2014.–2020. gadam pilnveidošanas. Tas ir dokuments, kurā apkopoti nozares stratēģiskie mērķi un to īstenošanas prioritārie virzieni, un tas tiks iekļauts kultūrpolitikas pamatnostādnēs «Radošā Latvija», kas, savukārt, kļūs par daļu no Nacionālā attīstības plāna. Šādas stratēģijas izstrādājušas arī citu nozaru institūcijas, piemēram, Nacionālā arhitektūras padome. Līdz šim dizains kā patstāvīga nozare valsts plānošanas dokumentos nebija pārstāvēts, un notikušās pārmaiņas ir aktīvāko dizaina nozares pārstāvju pašorganizēšanās un neatlaidīga darba iznākums.

Šobrīd tiek noslīpēts ik vārds Latvijas dizaina stratēģisko mērķu formulējumos, taču jau zināms, ka starp prioritātēm ir izpratnes veicināšana sabiedrībā un valsts institūcijās par dizainu un tā atbilstošu izmantojumu, dizaina izglītības kvalitātes pilnveidošana, dizaina konkurētspējas un eksportspējas veicināšana, nozares pētniecība un datu apkopošana, kā arī dizaina integrācija zinātnē, ekonomikā un inovācijās.

Kas stratēģiju īstenos?

Lai gan Latvijas Dizaina padome izveidota un strādā Kultūras ministrijas ietvaros, nav šaubu, ka Dizaina stratēģijas īstenošanai nepieciešama arī Ekonomikas, Izglītības un zinātnes un citu ministriju un organizāciju iesaistīšanās un koordinācija, tādēļ nākotnē jāveido vēl cita institūcija, kas rūpētos par ieceru praktisku realizāciju, līdzīgi kā to dara Dizaina padome Lielbritānijā (Design Council). Šādas institūcijas komanda koordinētu lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību līmenī, kā arī nozares organizāciju saskaņotu darbību, atbalstītu dizaina profesionāļu uzņēmējdarbību, apkopotu un izplatītu nozarei būtisku informāciju, pārstāvētu Latvijas dizainerus starptautiski un veiktu vēl daudzas citas funkcijas. Tiek apsvērta šāda dizaina attīstības centra veidošana uz jau pastāvošu organizāciju pamata, atsevišķas funkcijas uzņemoties Latvijas Dizaineru savienībai, Dizaina informācijas centram, kā arī FOLD.

Izziņai

Kultūras ministrijā no 2006.–2008. gadam jau darbojās Dizaina padome, kura 2008. gadā tika pārcelta uz Ekonomikas ministriju. Diemžēl ekonomiskās krīzes dēļ padomes darbība Ekonomikas ministrijā tika pārtraukta.

«Dizaina iniciatīvas grupa» ir neformāla apvienība, kurā no 2011.– 2013. gadam strādāja: Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētā profesore Barbara Ābele, Dizaina informācijas centra vadītāja Daina Vītoliņa, Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs Andrejs Broks un valdes locekle Andra Irbīte Kultūras ministrijas radošo industriju nodaļas referente Dzintra Purviņa un Eiropas savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente Zanda Saulīte.

FOLD pateicas dizainerei Elīnai Bušmanei par atbalstu raksta tapšanā.