Tekstgrupa, kas vienkopus pulcē Latvijas krieviski rakstošos dzejniekus un māksliniekus. «Orbīta» aktīvi piedalās vietējā un starptautiskajā kultūras dzīvē gan kā radošs kolektīvs, gan kā dzejas, fotogrāmatu un pētnieciskas literatūras izdevniecība.

Cilvēki:
Sergejs Timofejevs, Artūrs Punte, Semjons Haņins, Vladimirs Svetlovs

Darbi:
dzejas un skaņu performance «Motopoiesis»,
fotogrāmata «Stikla Strenči»,
grāmatu sērija «Orbītas bibliotēka»,
instalācija «Radio siena».

Kontakti:
Rīga, Latvija
orbita@orbita.lv